ตะลุยเมืองจอร์จทาวน์ ค้นหาแรงบันดาลใจ

      เครือข่ายเมือง 3 ดี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างแดนตะลุยเมืองจอร์จทาวน์ เรียนรู้งานศิลปะและเทคนิคการทำงานมวลชนในพื้นที่สร้างสรรค์ หวังสร้างแรงบันดาลและแลกเปลี่ยนการทำงานระหว่างกัน


/data/content/25569/cms/e_bdfhjqtwz169.jpg


      สถาบันสื่อเด็ก และเยาวชนพาภาคีเครือข่ายเมือง 3 ดี ประกอบด้วยกลุ่มโครงการพลัง 3 ดี เมืองสื่อสร้างสรรค์ "บางกอกนี้ดีจัง" มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก เครือข่ายข่วงนี้ดีแต้ กลุ่มละครกั๊บไฟ เครือข่ายตะวันออกนี้ดีจัง เครือข่ายดีจังอีสานตุ้มโฮม เครือข่ายศรีสะเกษติดยิ้ม เครือข่ายพัฒลุงยิ้ม กลุ่มดอกไม้ยิ้ม จ.ยะลา กลุ่มยังยิ้ม จ.นราธิวาส กลุ่ม We Are Happy รวม 10 เครือข่าย 60 ชีวิต ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และดูงานกลุ่ม Art Ed กลุ่ม ThinkCity และ George Town World Heritage Incorporated (GTWHI) ดูงานระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2557 – 1 กันยายน 2557 เมืองจอร์จทาวน์ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย


   /data/content/25569/cms/e_acijotwz2679.jpg    นางสาวศศิกานท์ พืชขุนทด รองผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน กล่าวถึงการพาภาคีเครือข่ายมาดูงานครั้งนี้ว่าการมาร่วมแลกเปลี่ยนครั้งนี้ หวังที่จะให้ภาคีเครือข่ายได้ศึกษาและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเมือง จอร์จทาวน์ การทำงานขององค์กรและการร่วมทำงานกับชุมชน


      "การร่วมแลกเปลี่ยนกับกลุ่มที่ทำงานพื้นที่สร้างสรรค์ครั้งนี้ น่าจะทำให้ภาคีเครือข่ายที่ร่วมทำงานกับ สสย.ได้เรียนรู้กระบวนการทำงานต่างๆ ขององค์กรทั้ง Art Ed ซึ่งทำงานโดยใช้ศิลปะเป็นตัวดึงเยาวชนเข้ามาร่วมเรียนรู้ประวัติศาสตร์และ ผลิตสื่อต่างๆและเกิดความรักในเมืองที่ตัวเองอยู่ กลุ่ม ThinkCity ซึ่งเป็นกลุ่มที่ทำงานร่วมกับภาครัฐ องค์กรท้องถิ่นองค์กรระหว่างประเทศ และชุมชน เสริมสร้างพันธมิตรและพัฒนาทรัพยกรมนุษย์ และร่วมออกแบบเมืองให้เป็นศิลปะ น่าจะทำสร้างแรงบันดาลให้กับภาคีเครือข่ายในการสร้างงานต่อไปได้"


     Mr.Jack Ong Public relation Manager จาก George Town World Heritage Incorporated (GTWHI) กล่าวถึงการทำงานของ GTWHI ว่าเมืองจอร์จทาวน์นั้นได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองมรดกโลกเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ค.ศ. 2008 เพราะมีภูมิสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมผสมสนกลมกลืนกันอย่างลงตัวแม้จะมีหลายชน ชาติอยู่ร่วมกันทั้งอินเดีย จีน มาเลเซีย


     "การทำงานของ GTWH เป็นองค์กรมหาชนที่ช่วยดูแลบำรุงเมืองจอร์จทาวน์ เป็นหน่วยประสานงานหลักในการดูแลเมืองจอร์จทาวน์ โดยมีกระบวนการทำงาน 4 ขั้นตอน 1. ค้นหาเมือง บ้าน และให้คำแนะนำชาวบ้านสถาปนิกในการปรับปรุงและดูแลบ้านเมืองให้เข้าเกณฑ์ของ เมืองมรดกโลก 2.อนุรักษ์ด้านสถาปัตยกรรม 3. ให้ความรู้ เช่นการทำทัวร์ พาเรียนรู้ศึกษาชุมชน ทั้งนักท่องเที่ยวและนักเรียน รวบรวมข้อมูลทั้งแผนที่ และนำรูปภาพเก่าๆ เป็นfile dijitaol นำออนไลน์ ให้คนได้ค้าหาได้ตลอด ทำสิ่งพิมพ์ ซึ่งต้องทำวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญ และทำข้อมูลในเชิงลึก ก่อนจะพิมพ์ออกมา 4. จัดงานเฉลิมฉลองหรือจอร์จทาวน์เฟสติวัล โดยมีงานศิลปะทั้งศิลปะขดลวดเป็นจุดมาร์ค สำคัญๆของเมืองและถนน มีขดลวด 52 ผลงานตามจุดต่างๆ และจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ในเดือน ก.ค. มีภาพเขียนซึ่งเป็นภาพสะท้อนวิถีชีวิตของคนในจอร์จทาวน์"


/data/content/25569/cms/e_cfltuvy12478.jpg


     นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงกลุ่มที่จะเข้าร่วมจัดงานเฟสติวัลว่า 1.ต้องสอนให้ผู้เข้างานปฏิบัติและร่วมทำด้วย โดยนำวัฒนธรรมเก่าที่ดีงามกลับมา และต้องวางแผนงานว่าจะใช้การนำเสนอครั้งนั้นทั้งการแสดง อาหารว่าจะนำไผใช้ต่อในอนาคตอย่างไรด้วย เพื่อจะสามารถนำไปประกอบอาชีพต่อไปได้ ซึ่งลักษณะการจัดงานนั้นจัดงานกันที่ถนน โดยแชร์วัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ เน้นกิจกรรมที่มีคุณภาพถึงแม้จะมีน้อยก็อยากให้มีคนเข้าร่วมจัดงาน โดยให้ผู้ร่วมจัดงานแสดงออกตามที่ผู้เข้าร่วมชอบและถนัดไม่มีการบังคับ


     ด้าน Mr.Daniel Lim Programme Manager จาก Think city กล่าวถึงการทำงานของกลุ่มว่าเป็นองค์กรก่อตั้งขึ้นในปี 2009 เป็นการดำเนินการของบริษัทในเครือของ Khazanah Nasional Berhad หวังให้เมืองแบบใหม่มีฐานของชุมชน ขับเคลื่อนรัฐให้ปรับเป็นกลไกการเติบโตและพัฒนาในอนาคต สอดคล้องกับแผนพัฒนาที่สิบของประเทศมาเลเซีย


     Think City ได้สร้างและริเริ่มนวัตกรรมเพื่อเสริมทุนของรัฐทั้งที่เป็นรูปธรรมและ นามธรรมผ่านกิจกรรมโครงการที่ออกแบบเพื่อสร้างชุมชนเมืองที่ยั่งยืน


     "การทำงานของเราจะสำรวจปรับปรุงสถาปัตยกรรมในจอร์จทาวน์และปรับภูมิทัศน์ต่างๆ ร่วมออกแบบผังเมือง โดยลงพื้นที่ว่าดูงานงานว่าจะพัฒนาส่วนไหนอย่างไร หลังจากนั้นก็ทำงานร่วมกับชุมชน กิจกรรมหนึ่งก็คือการนำสถาปัตยกรรมลงไปให้คนในชุมชนเลือกว่าต้องการแบบไหน โดยให้คนในชุมชนร่วมกันแปะสติกเกอร์ที่ภาพ ภาพไหนที่ได้รับความสนใจก็จะร่วมสร้างและพัฒนาแบบออกมา เมื่อได้แบบออกมาแล้วก็จะนำแบบกลับไปคุยชาวบ้านอีกครั้งหนึ่ง และพัฒนาพื้นที่ออกมา รวมถึงให้คำแนะนำกับชาวบ้าน" Mr.Daniel กล่าว


     กำหนดการดูงานในช่วงวันที่ 29 ส.ค.นั้นจะเดินศึกษาและเรียนรู้วิถีชีวิตของการอยู่ร่วมกันหลากเชื้อชาติ วัฒนธรรม ที่กลมกลืนกันอย่างลงตัว และดูงานจอร์จทาวน์เฟสติวัลในช่วงเย็น


 


 


     ที่มา: มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

Shares:
QR Code :
QR Code