ตะลุยทุ่งข้าว เป่าปี่สนั่นทุ่ง

           กลับมาอีกครั้งในเดือนธันวาคม เครือข่ายพื้นที่นี้…ดีจัง โคราช..ยิ้มได้ เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งกลุ่มเยาวชนอาสาสมัครได้เรียนรู้ถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นและรากเหง้าวัฒนธรรมชุมชน ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคมนี้ ณ บ้านสวนลานเพลิน พื้นที่นี้…ดีจัง (หลังประตู 3 มทส.)

/data/content/26646/cms/e_abcdjkotxy29.jpg

            ทั้งนี้ “ตะลุยทุ่งข้าว เป่าปี่สนั่นทุ่ง” นับเป็นความต่อเนื่องของการสร้างสรรค์งานพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ ภายใต้เครือข่าย “พื้นที่นี้ดีจัง” โคราชยิ้มได้ ซึ่งเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็ก เยาวชน และครอบครัว รวมทั้งกลุ่มเยาวชนอาสาสมัครได้เรียนรู้ถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมชุมชนเพื่อร่วมสร้างประสบการณ์จริง ผ่านกระบวนการเรียนรู้ลงสำรวจและสัมผัสวิถีธรรมชาติในผืนนาของชุมชน

/data/content/26646/cms/e_bfijkmswxy48.jpg

              งานนี้กระซิบดังๆ ว่า งานฟรีตลอดงาน แถมยังได้ “กำเคียวเกี่ยวข้าว สนุกกับซังข้าวเป่าปี่ ตำข้าวเม่า อาหารแต่ละมื้อร่วมด้วยช่วยกันปรุงทั้งครอบครัว แบ่งกันชิม ปันยิ้มมาฝาก ตกค่ำ ปูเสื่อ กางเต้นท์ ฟังเรื่องเล่านอนชมดาว”

               สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วม “ตะลุยทุ่งข้าว เป่าปี่สนั่นทุ่ง” สามารถสอบถามและจองสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ ลุงแดง โทร. 087 – 2519768 ค่ะ

 

 

                ที่มา : สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน และเครือข่ายพื้นที่นี้ดีจัง

Shares:
QR Code :
QR Code