‘ตลาดน้ำดำเนินสะดวก’ ต้นแบบท่องเที่ยวไร้ควันบุหรี่

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด


ภาพประกอบจากเว็บไซต์แนวหน้า


'ตลาดน้ำดำเนินสะดวก' ต้นแบบท่องเที่ยวไร้ควันบุหรี่ thaihealth


รณรงค์ 'ตลาดน้ำดำเนินสะดวก' ต้นแบบท่องเที่ยวไร้ควันบุหรี่


เมื่อเร็วๆ นี้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ร่วมทำกิจกรรมสร้างสรรค์นันทนาการเรื่องการไม่สูบบุหรี่และโทษของการสูบบุหรี่ ให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เป็นตลาดน้ำปลอดบุหรี่ต้นแบบ ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจและร่วมรณรงค์การลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ในกลุ่มผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะ


การทำกิจกรรมครั้งนี้ นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอดำเนินสะดวก นางขวัญชนก ศรีประภา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก นางยุวันดา อุรุพงศา ตัวแทนผู้ประกอบการตลาดน้ำดำเนินสะดวก ชุมชนตลาดน้ำดำเนินสะดวก นายชยุต กมลคุณาทัย เครือข่ายเพื่อการไม่สูบบุหรี่จังหวัดราชบุรี นพ.ประดิษฐ์ ไชยบุตร ประธานคณะกรรมการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติ เพื่อการไม่สูบบุหรี่จังหวัดราชบุรี และน.ส.บังอร ฤทธิภักดี เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ การดำเนินโครงการตลาดน้ำดำเนินสะดวกปลอดบุหรี่ ได้ร่วมกันลงนามร่วมกันทำให้เป็นตลาดน้ำปลอดบุหรี่ต้นแบบ


จากนั้นนายวีรัสได้นำคณะนั่งเรือพาย ไปตามลำคลองดำเนินสะดอก เพื่อประชาสัมพันธ์ และแจกสติ๊กเกอร์ การรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ภายในคลองดำเนินสะดวก ให้กับบรรดาผู้ประกอบการเรือนำเที่ยว ร้านค้าที่อยู่บริเวณริมคลอง เพื่อช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ทราบ และตระหนักถึงโทษของควันบุหรี่ พร้อมทั้ง จัดโซนให้สูบบุหรี่โดยเฉพาะ เพื่อไม่ให้กระทบต่อสุขภาพของนักท่องเที่ยวภายในตลาดน้ำ โดยมีกลุ่มจิตอาสา และนักเรียน ช่วยกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้วย


นายชยุต กล่าวว่า ทางเครือข่ายเพื่อการไม่สูบบุหรี่ได้ตระหนักว่าในปัจจุบันปัญหาบุหรี่ ยังคงเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อด้านสุขภาพเป็นหลัก โดยเฉพาะเยาวชน ที่มีอัตราการสูบเพิ่มขึ้น มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และ สสส.จึงเดินหน้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง โดยที่ จ.ราชบุรี ตลาดน้ำดำเนินสะดวกเป็นตลาดท่องเที่ยวระดับโลก ในแต่ละวันมีนัก ท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวจำนวนมาก ดังนั้น หลายภาคส่วนจึงเดินหน้าเอาจริงในการแก้ไขปัญหา และร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก สร้างความรู้ ความเข้าใจ ลด ละ เลิกสูบบุหรี่ เพื่อให้เป็นตลาดน้ำปลอดบุหรี่ต้นแบบ พร้อมทั้งจะขยายผลไปยังตลาดอื่น ให้เป็นตลาดปลอดบุหรี่ ในปี 2561


การร่วมมือกันครั้งนี้เพื่อให้ "ตลาดน้ำดำเนินสะดวก" ปลอดบุหรี่อย่างแท้จริง รวมไปถึงการปกป้องสิทธิการมีสุขภาพที่ดีของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ แต่ได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ของบุคคลอื่น หรือที่เรียกว่าผู้สูบบุหรี่มือสอง และมือสามด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code