ตลาดนัดสุขภาพ

มาร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ 22 เม.ย.-2 ก.ค.

  

ตลาดนัดสุขภาพ  

พบกับโซนความสุขทั้ง 4 ได้แก่

 

  • สุขภาพดี มีได้ทุกวัน = healthy lifestyle (เหล้า บุหรี่ ออกกำลังกาย ไร้พุง อาหารปลอดสาร ลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ)

พบกับ เมนูสุขภาพ อาทิ สูตรเมนูเด็กไทยไม่กินหวาน, การตรวจสุขภาพ และคู่มือดูแลสุขภาพ, นวัตกรรมการออกกำลังกาย 

  • สถานที่แห่งความสุข = healthy setting (happy work place)

พบกับ มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ วัดสร้างสุข และสถานที่ทำงานที่น่าอยู่ที่สุด 

  • ชุมชนน่าอยู่ = healthy community

พบกับ หมู่บ้านปลอดเหล้า หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง พลังงานทางเลือก และการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ เลือกชมผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าเกษตรอินทรีย์จากผู้ผลิต พร้อมกับการแสดงจากชุมชน 

  • สุขสร้างได้ด้วยใจ = healthy mind 

พบกับ แบบทดสอบความเครียด กิจกรรมอาสา ดนตรีสร้างสุข ศิลปะเพื่อน้องๆ และกิจกรรมธรรมชาติบำบัด

        นำเสนอสถานการณ์สุขภาพของแต่ละภาค และโครงการดีๆ จากภาคีสสส.

        ร่วมค้นหาแนวทาง สร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ที่เริ่มได้จากตัวคุณ…

 

แล้วพบกัน

 

 

ภาคตะวันออกฉียงเหนือ

22 เม.ย. 53 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา

ภาคกลาง

27 พ.ค. 53 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ

ภาคใต้

4 มิ.ย. 53 ณ ชั้น 4 ศูนย์การค้าลีการ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่

ภาคเหนือ

2 ก.ค. 53 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.)

 

 

 

ฟรี

  • ตรวจสุขภาพ
  • นวดแผนไทย
  • เจลล้างมือ
  • และหนังสือสุขภาพ
  • ลุ้มรับรางวัล เครื่องนับก้าวเดินเดินหมื่นก้าว ลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ

 

 

 

 

 

จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

 

 

 

 

update 07-04-53

 

 

อัพเดทเนื้อหาโดย : ฤทัยรัตน์ ไกรรอด


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ