ตรุษจีนมั่นใจระบบตรวจสอบเป็ดไก่ SCAN ME

ที่มา: www.siamrath.co.th


ตรุษจีนมั่นใจระบบตรวจสอบเป็ดไก่ SCAN ME	 thaihealth


แฟ้มภาพ


ให้ดาวน์โหลดแอพฯ SCAN ME AT BMA แล้ว สแกน QR Code ป้าย SCAN ME ที่แผงขายในตลาดสดที่ร่วมโครงการ หรือบนฉลาก จะโชว์ข้อมูลระบบตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งผลิต


นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯกทม.ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการฆ่าสัตว์ปีกเอกชน ณ โรงฆ่าสัตว์ศาลาแดง ใจเผื่อแผ่ค้าสัตว์ปีก ถ.ผดุงพันธ์ เขตหนองจอก เพื่อดูแลสุขอนามัยและตรวจสอบสุขลักษณะในโรงฆ่าสัตว์ในช่วงเทศกาลตรุษจีนโดยกล่าวว่า สำนักอนามัย ร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต เฝ้าระวังดูแล พร้อมให้คำแนะนำแก่สถานประกอบการฆ่าสัตว์ปีกให้ปฏิบัติตามสุขลักษณะอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินโครงการ SCAN ME ที่จัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับเนื้อสัตว์ เพื่อให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาจากโรงฆ่าสัตว์ได้และเพื่อส่งเสริมให้ผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์หรือแผงจำหน่ายเนื้อสัตว์ในตลาดสด ได้คัดเลือกเนื้อสัตว์ที่มาจากโรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาตให้เคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์


ทั้งนี้ ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบเนื้อสัตว์ผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน โดยดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น SCAN ME AT BMA จาก App Store หรือ Play Store จากนั้นใช้สแกน QR Code ที่อยู่บนป้าย SCAN ME ที่แผงจำหน่ายเนื้อสัตว์ในตลาดสดที่เข้าร่วมโครงการ หรือบนฉลากสินค้าเนื้อสัตว์ จะแสดงข้อมูลผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์หรือผู้ประกอบการผลิตเนื้อสัตว์ เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพความปลอดภัยของเนื้อสัตว์


รองผู้ว่าฯกล่าวว่า สถานประกอบการฆ่าสัตว์ปีกศาลาแดง ของนายมิน ใจเผื่อแผ่ ที่มาตรวจเยี่ยมเป็นหนึ่งในสถานประกอบการที่มีใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (ฆจส.2) จากกรมปศุสัตว์ มีใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทฆ่าสัตว์จากกทม. และได้นำไก่จากฟาร์มที่ได้รับรองจากกรมปศุสัตว์มาบรรจุผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ใส่ถุงจำหน่ายโดยตรงให้พ่อค้าและแม่ค้า อีกทั้งกทม.ได้มอบป้าย SCAN ME ให้กับสถานประกอบการแห่งนี้ ซึ่งประชาชนมั่นใจในมาตรฐานของสินค้าได้


สำหรับประชาชนและผู้ประกอบการร้านอาหารควรเลือกซื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ของสัตว์ปีก จากร้านค้าหรือสถานประกอบการที่น่าเชื่อถือ สะอาด ได้มาตรฐาน หรือได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ เพื่อป้องกันปนเปื้อนและแพร่กระจายของเชื้อโรคต่างๆ ที่ติดมากับเนื้อสัตว์ นอกจากนี้ ควรเลือกซื้อสัตว์ปีกที่สดสะอาด เนื้อสดใสเป็นมัน เนื้อไม่มีลักษณะเหลว เมื่อใช้นิ้วกดต้องไม่เป็นรอยบุ๋มตามแรงกด และไม่ควรเลือกซื้อสัตว์ปีกที่บ่งชี้ว่าอาจตายด้วยโรคติดเชื้อ เช่น เนื้อมีสีคล้ำมีจุดเลือดออก เป็นต้น ควรปรุงอาหารทันทีหรือนำไปล้างก่อนเก็บเข้าตู้เย็น สวมถุงมือและใช้ภาชนะปากคีบหรือช้อนสำหรับตักเนื้อสัตว์ปีกหรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกเพื่อป้องกันการปนเปื้อน และหมั่นล้างมือบ่อยๆโดยเฉพาะหลังสัมผัสเนื้อและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก แยกเขียงสำหรับหั่นเนื้อไก่ดิบและเนื้อไก่หรือเนื้อสัตว์อื่นที่ปรุงสุกแล้ว รวมทั้งแยกภาชนะที่ใส่อาหารดิบและอาหารสุกออกจากกัน

Shares:
QR Code :
QR Code