ตรังเดินหน้าสร้างความเข้าใจโควิด-19 พร้อมส่ง อสม.ลงพื้นที่

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


ตรังเดินหน้าสร้างความเข้าใจโควิด-19 พร้อมส่ง อสม.ลงพื้นที่ thaihealth


แฟ้มภาพ


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังเร่งติดตามค้นหาผู้เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมส่งอสม.ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวแยกตนเองอยู่บ้าน14วันเร่งประชาสัมพันธ์มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม(SocialDistancing)โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุควรอยู่บ้านเพื่อลดการติดเชื้อ


นายแพทย์บรรเจิดสุข พิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง ในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เฝ้าระวังติดตามโดยสำรวจผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาและให้อาสาสมัครสาธารณสุขให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวแยกตนเองอยู่บ้าน14วันงดกิจกรรมรวมกลุ่มสังสรรค์หากพบมีคนป่วยให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกำนันผู้ใหญ่บ้าน


ทั้งนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง ได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งประชาสัมพันธ์มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (SocialDistancing) โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุควรอยู่บ้านเพื่อลดการติดเชื้อลดการเสียชีวิตรวมทั้งฝากให้ชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลหากเจ็บป่วยอย่าปกปิดควรให้รายละเอียดข้อมูลเพื่อจะได้วินิจฉัยรักษาได้ทันท่วงที   เพราะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019  (COVID-19)  จะแพร่ไปได้รวดเร็วแค่ไหนสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับประชาชนทุกคนโดยเฉพาะผู้ป่วยถ้าทุกคนคิดอยู่เสมอว่าแม้เราจะติดเชื้อมาแล้วแต่เราจะไม่แพร่เชื้อนี้ต่อไปให้คนอื่นเราจะให้โรคหยุดอยู่ที่เรา เราก็จะสามารถนับได้ว่าเราคือองค์ประกอบที่สำคัญของการหยุดการแพร่ระบาดของโรคนี้ในประเทศไทยได้อย่างแท้จริง


       

Shares:
QR Code :
QR Code