ตรังขับเคลื่อนโครงการรณรงค์คนไทยฟันดีสดุดีสมเด็จย่า

ที่มา : เว็บไซต์สยามรัฐ


ตรังขับเคลื่อนโครงการรณรงค์คนไทยฟันดีสดุดีสมเด็จย่า thaihealth


แฟ้มภาพ


ตรัง  ขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า สานต่อคุณค่า เพื่ออนาคตเด็กไทยฟันไม่ผุ” ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากฟรีกับประชาชน และ จัดบริการทันตกรรม โดยไม่คิดมูลค่า (อุดฟัน ถอนฟัน และขูดหินน้ำลาย)


ทพญ.อาภาพรรณี เขมวุฒิพงษ์ ห้วหน้างานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า  ในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21ตุลาคม 2563 กรมอนามัย ร่วมกับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) จัดโครงการรณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า สานต่อคุณค่า เพื่ออนาคตเด็กไทยฟันไม่ผุ” รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทยและกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย รวมทั้งจัดให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนฟรี ทั้งตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เคลือบฟลูออไรด์ ซึ่งจะเปิดบริการในส่วน รพ.ของรัฐ


ทพญ.อาภาพรรณี  เปิดเผยต่อไปว่า ทั้งนี้ จังหวัดตรัง มีการจัดกิจกรรมจัดรณรงค์ให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพช่องปาก ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากฟรีกับประชาชน และ จัดบริการทันตกรรม โดยไม่คิดมูลค่า (อุดฟัน ถอนฟัน และขูดหินน้ำลาย) ในโรงพยาบาลภาครัฐ โดยทางบริการทันตกรรมในจังหวัดตรัง ซึ่งพัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศ ได้มีการจัดบริการ เช่นด้านศัลยกรรมผ่าตัดฟันคุด อุบัติเหตุบริเวณใบหน้า รากเทียม สามารถรับบริการได้ ณ โรงพยาบาลตรัง และโรงพยาบาลห้วยยอด  ทันตกรรมสำหรับเด็ก สามารถรับบริการได้ ณ โรงพยาบาลตรัง โรงพยาบาลห้วยยอด โรงพยาบาลกันตัง โรงพยาบาลนาโยง และโรงพยาบาลปะเหลียน ทันตกรรมจัดฟัน สามารถรับบริการได้ ณ โรงพยาบาลตรัง โรงพยาบาลย่านตาขาว และโรงพยาบาลกันตัง


"อย่างไรก็ตาม  โรคฟันผุเป็นโรคที่พบมากในเด็กปฐมวัย และทำให้เกิดปัญหาตามมาหลายอย่าง เช่น เด็กไม่สามารถเคี้ยวอาหารได้ตามปกตินอนไม่หลับ และสูญเสียพลังงานเพิ่มขึ้นจากการติดเชื้อในช่องปาก ส่งผลให้เด็กเจริญเติบโตไม่เต็มที่ ซึ่งสุขภาพช่องปากเป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพเด็กหากได้รับการเฝ้าระวังป้องกัน  จะช่วยลดปัญหาฟันผุและผลกระทบของฟันผุลงได้" ทพญ.อาภาพรรณี กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code