ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์ thaihealth

แฟ้มภาพ


ประชาสัมพันธ์ จ.สุรินทร์  เผยสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของไทยแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนอายุ 15-24 ปี ทั้งในเขตเมือง-ชนบท โดยเฉพาะโรคซิฟิลิส และโรคหนองใน


นายอำนวย  ระดาบุตร  ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  กล่าวว่า จังหวัดสุรินทร์  ได้รับแจ้งจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ว่า  ทุกประเทศได้ร่วมกันรณรงค์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์  โดยมีเป้าหมายสำคัญร่วมกัน 3 ประการ คือ ไม่มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่  ไม่มีการเสียชีวิตเนื่องจากเอดส์  และไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติ เพื่อความสำเร็จในการยุติปัญหาเอดส์ ภายในปี 2573


โรคเอดส์เกิดจากการติดเชื้อไวรัส เอชไอวี หรือเชื้อเอดส์  ซึ่งโอกาสติดเชื้อเอดส์มาจาก 3 ทางหลักๆ คือ 1) การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน คือไม่ใส่ถุงยางอนามัย 2) การได้รับเชื้อทางเลือด เช่น การใช้เข็มและกระบอกฉีดยาร่วมกัน 3) การถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูก แต่หากหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับเชื้อเอชไอวี และยาต้านไวรัสก่อนคลอดและใช้นมผสมแทนนมแม่ จะมีโอกาสถ่ายทอดเชื้อแก่ลูกเพียง 1-2 เปอร์เซ็นต์


สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเอชไอวี/เอดส์ ในปี 2558 พบว่า ทั่วโลกมีผู้ป่วย 36.7 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิต 1.1 ล้านคน ส่วนในประเทศไทย ในปี 2559 มีผู้ติดเชื้อเอชไอวี ถึง 426,999 คน เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เสียชีวิต 16,122 คน และเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ถึง 6,304 คน ซึ่งสถานการณ์ของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของไทยนั้น มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนอายุ 15-24 ปี ทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท โดยเฉพาะโรคซิฟิลิส และโรคหนองใน


กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญชวนประชาชนที่ประเมินว่าตนเองมีโอกาสเสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชไอวีเข้ารับคำปรึกษา และตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ได้ฟรี เพื่อให้รู้สถานการณ์ติดเชื้อของตนเอง หากรู้ว่าติดเชื้อจะได้เข้ารับการรักษาทันที ทำให้วางแผนสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถตรวจได้ฟรีปีละ 2 ครั้ง ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง และทุกสิทธิการรักษา


 

Shares:
QR Code :
QR Code