ตรวจอาหาร-น้ำดื่ม-น้ำแข็ง ในพื้นที่น้ำท่วม

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยผลตรวจอาหาร น้ำดื่ม และน้ำแข็ง ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมมอบชุดทดสอบคุณภาพน้ำ น้ำแข็ง ให้ผู้ประกอบการ หวังช่วยฟื้นฟูโรงงาน

นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำท่วมและมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชน ว่า ช่วงน้ำท่วมโรคที่ต้องเฝ้าระวังคือ โรคอหิวาตกโรค ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคอุจจาระร่วงที่รุนแรง มักปนเปื้อนในอาหารและน้ำดื่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเกิดพิบัติภัย การลงพื้นที่ในครั้งนี้ จึงได้ส่งโมบายแล็บลงพื้นที่ออกสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารและน้ำดื่ม โดยออกสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ได้แก่ อ.พานทอง และ อ.พนัสนิคม โดยเก็บตัวอย่างอาหารพร้อมบริโภคที่จำหน่ายในพื้นที่ น้ำดื่มและน้ำแข็งจากโรงงานผลิต

นพ.อภิชัย กล่าวอีกว่า ผลการตรวจวิเคราะห์เชื้อก่อโรค พบว่า ขณะนี้ยังไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆ ซึ่งโมบายแล็บดังกล่าวจะหมุนเวียนออกเก็บตัวอย่างอาหารและน้ำดื่มในพื้นที่น้ำท่วมอื่นๆ ต่อไป หากตรวจพบเชื้อโรคปนเปื้อนจะประสานงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทันที เพื่อดำเนินการควบคุมป้องกัน ไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรค

นพ.อภิชัย กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ยังได้มอบชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง ชุดทดสอบความกระด้างทั้งหมดของน้ำ ให้แก่ผู้ประกอบการน้ำดื่มบรรจุขวดและน้ำแข็งในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อใช้ฟื้นฟูโรงงาน ควบคุมคุณภาพน้ำดื่มและน้ำแข็งหลังน้ำท่วม รวมถึงชุดทดสอบอาหารปลอดภัยเบื้องต้นของกรมฯ 6 ชุด ได้แก่ ชุดทดสอบบอแรกซ์ ชุดทดสอบฟอร์มาลิน ชุดทดสอบสารฟอกขาว ชุดทดสอบสารกันรา ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในอาหาร และชุดทดสอบยาฆ่าแมลงในผัก ผลไม้ ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) พานทอง จ.ชลบุรี เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังเชื้อโรคปนเปื้อนในอาหารและน้ำดื่ม

“การป้องกันโรคอุจจาระร่วง ขอให้ประชาชนรับประทานอาหารที่ปรุงสุกด้วยความร้อนและปรุงเสร็จใหม่ๆ ดื่มน้ำสะอาดบรรจุขวดหรือน้ำต้มสุก ล้างมือก่อนและหลังใช้ห้องน้ำห้องส้วม และถ่ายอุจจาระลงส้วม หากส้วมใช้การไม่ได้ให้ถ่ายใส่ถุงดำและมัดปากถุงให้แน่น เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี” อธิบดีกรมวิทย์ กล่าว

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ astv ผู้จัดการ

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code