ตรวจสอบคุณภาพวัคซีนป้องกันโควิด-19 เตรียมรองรับการขึ้นทะเบียน

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ


ตรวจสอบคุณภาพวัคซีนป้องกันโควิด-19 เตรียมรองรับการขึ้นทะเบียน thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยพร้อมตรวจสอบคุณภาพวัคซีนโควิด-19 ในรูปแบบเชื้อตาย Adenoviral vector และ DNA หรือ mRNA รองรับการขึ้นทะเบียนวัคซีน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในประเทศ


นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ไปทั่วโลก ประกอบกับวัคซีนได้มีการฉีด ให้กับประชากรในหลายประเทศ ในขณะที่ประเทศไทยมีความต้องการวัคซีน เพื่อนำมา ใช้ในการป้องกันโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย สถาบันชีววัตถุ ในฐานะเป็นห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพวัคซีนที่จะนำมาใช้ในประเทศ จึงได้เตรียมความพร้อมในการตรวจรับรองคุณภาพวัคซีนCOVID-19 ในรูปแบบต่างๆ ที่มีการพัฒนาขึ้น โดยขณะนี้ สามารถตรวจวิเคราะห์วัคซีนรูปแบบเชื้อตาย (Inactivated) รูปแบบ Adenoviral vector และรูปแบบ DNA หรือ mRNA เพื่อประกอบการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยกระบวนการทดสอบดังกล่าวจะเร่งดำเนินการอย่างรวดเร็วที่สุด เพื่อให้ประชาชน ได้มีวัคซีนทันใช้


นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวเติมเพิ่มว่า รัฐบาลมีแผนจัดหาวัคซีนครอบคลุมประชากรไทย ในปี 2564 จำนวน 33,000,000 คน คิดเป็นประมาณร้อยละ 50 ของประชากรทั้งประเทศ ในระยะเร่งด่วน ได้เตรียมจัดหาวัคซีนจากบริษัท Sinovac Biotech จำกัด ของประเทศจีนร้อยละ 10 ภายในไตรมาสแรก ของปี 2564 และการจัดหาวัคซีนจากการตกลงแบบทวิภาคี Bilateral Agreement กับบริษัท AstraZeneca จำกัด ร้อยละ 20 ซึ่งคาดว่าจะได้รับวัคซีนประมาณ เดือนมิถุนายน 2564 แหล่งที่ 3 เป็นการจัดหาจาก COVAX facility ร้อยละ 20 ซึ่งอยู่ระหว่าง  การพิจารณาเงื่อนไขและเจรจาต่อรอง


จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าเมื่อมีการขอขึ้นทะเบียนวัคซีนในประเทศไทยแล้ว กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะสามารถดำเนินการตรวจสอบคุณภาพวัคซีนได้ทันตามระยะเวลาที่ต้องการ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้วัคซีนที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

Shares:
QR Code :
QR Code