ตรวจสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ไร้แฝงธุรกิจสีเทา

ที่มา : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


ตรวจสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ไร้แฝงธุรกิจสีเทา thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงพื้นที่ตรวจร้านสปา/นวด ทั่งกรุงเทพฯ โดยเริ่มจาก 5 เขตแรก ก่อนขยายผลให้ครบ 50 เขต ภายในเดือนมกราคมนี้ ย้ำกิจการใดแขวนป้ายสปา/นวด ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หากพบการแขวนป้ายบังหน้าแอบแฝงธุรกิจสีเทา สั่งรื้อป้ายและลงโทษตามกฎหมายทันทีไม่มีเว้น ร้านนวดแอบแฝง หรือพริตตี้สปาต้องหมดไปจากสังคมไทย


นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ นำทีมพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านสปา/นวดทั่วกรุงเทพฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด


นายแพทย์ภัทรพล กล่าวว่า ในวันนี้ตนพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบและยื่นหนังสือเตือนแก่ผู้ประกอบกิจการสปา/นวด ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการฯ หรือมีลักษณะสุ่มเสี่ยงที่จะมีบริการอื่นแอบแฝง เริ่มจาก 5 เขตแรก คือ เขตวัฒนา ราชเทวี บางซื่อ จอมทอง และสีลม ก่อนขยายผลให้ครบ 50 เขต ภายในเดือนมกราคม 2562 นี้ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ได้แจ้งให้ผู้ประกอบกิจการฯที่ได้รับหนังสือเตือนมายื่นเรื่องขออนุญาตประกอบกิจการฯ กับกรม สบส.ภายใน 30 วัน หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดแล้วยังไม่มาแจ้งจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป


นายแพทย์ภัทรพล กล่าวต่อว่า สำหรับ สถานประกอบการที่มีการแขวนป้ายหน้าร้าน โดยมีการใช้คำว่าสปา หรือนวดในชื่อร้าน จะถือว่าเป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และจะต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  หากพบว่าสถานประกอบการใดนำป้ายร้านสปา/นวดมาแขวนบังหน้าเพื่อแอบแฝงบริการทางเพศ จะมีคำสั่งให้ผู้ประกอบกิจการปลดป้ายชื่อร้านออกทันที เพื่อไม่ให้สร้างความเข้าใจผิดแก่ประชาชน ขจัดปัญหาร้านนวดแอบแฝง หรือพริตตี้สปาให้หมดไปจากประเทศไทย พร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 กับผู้ประกอบกิจการในข้อหาใช้ชื่อว่าเป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ โดยไม่ยื่นขออนุญาตประกอบกิจการให้ถูกต้อง มีโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท


ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างแท้จริง โดยไม่มีบริการอื่นแอบแฝง ก่อนรับบริการจากสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทร้านสปา หรือนวดทุกครั้งขอให้สังเกตหลักฐานสำคัญ 3 ประการ ซึ่งประกอบด้วย 1)ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 2)สติ๊กเกอร์ตราสัญลักษณ์มาตรฐาน สบส. และ 3) หากเป็นสถานประกอบการประเภทสปา จะต้องมีการแสดงใบอนุญาตผู้ดำเนินการสปาด้วย หากไม่มีการแสดงหลักฐานข้างต้นขอให้ตั้งข้อสงสัยว่าไม่ใช่สถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมาย หากอยู่ในเขตกทม.สามารถแจ้งเบาะแสมายังกรม สบส. ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02 193 7057 ในวันและเวลาราชการ เพื่อให้หนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป 

Shares:
QR Code :
QR Code