ตรวจพนักงานบันเทิง พบสงสัยเป็นวัณโรคเกือบ 200 ราย

กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  ร่วมกับสมาคมพัฒนาสังคมแห่งประเทศไทย  ออกตรวจและคัดกรองพนักงานตามสถานประกอบการกลางคืนกว่า 800 แห่งในกรุงเทพฯ เช่น สถานบันเทิง ร้านอาหาร บาร์  ไนค์คลับ เป็นต้น พบผู้ที่มีความเสี่ยงสงสัยเป็นวัณโรคเกือบ 200 ราย และป่วยเป็นวัณโรคถึง 24 ราย

ดร.นายแพทย์พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์  อธิบดีกรมควบคุมโรค  มอบหมายให้นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรรับรองคุณภาพความเป็นเลิศในการป้องกันและแก้ไขปัญหาวัณโรคในสถานประกอบกิจการ (tbpm excellence)

ดร.นายแพทย์พรเทพ กล่าวถึงปัญหาวัณโรคของประเทศไทยที่ยังคงเป็น 1 ใน 22 ประเทศที่มีปัญหาวัณโรครุนแรงของโลก โดยองค์การอนามัยโลกคาดว่าประเทศไทย มีผู้ป่วยวัณโรคทุกชนิดทั้งรายเก่าและใหม่ประมาณ 110,000 ราย ในขณะเดียวกันมีผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้น ประมาณ 86,000 รายต่อปี และมีผู้เสียชีวิตประมาณ 9,800 ราย สำหรับคนหรือกลุ่มที่เสี่ยงต่อการป่วยเป็นวัณโรค คือ ผู้ติดเชื้อhiv ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ต้องขัง  แรงงานย้ายถิ่น  โดยเฉพาะในผู้ที่สุขภาพอ่อนแอ  พักผ่อนไม่เพียงพอ  อยู่ในที่แออัด  อากาศถ่ายเทไม่สะดวก

ด้านนายแพทย์สมศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมควบคุมโรค องค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะสมาคมพัฒนาสังคมแห่งประเทศไทย ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนโลก เพื่อต่อสู้กับวัณโรคดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาวัณโรคในสถานประกอบการกลางคืน  เช่น สถานบันเทิง ร้านอาหาร บาร์  ไนค์คลับ โดยการให้ความรู้เรื่องวัณโรค ให้มีทัศนคติที่ดีต่อผู้ป่วยวัณโรค ไม่รังเกียจกีดกันทางสังคม พร้อมทั้งสร้างแกนนำ คัดกรองค้นหาวัณโรคเชิงรุก

ผลจากการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา มีการให้ความรู้และคัดกรองผู้ที่มีอาชีพทำงานในสถานประกอบการกลางคืน จำนวน 15,982 ราย จากสถานประกอบการกลางคืนมากกว่า 800 แห่งในกรุงเทพมหานคร พบผู้มีอาการสงสัยวัณโรค 186 ราย และตรวจพบว่าเป็นวัณโรคถึง 24 รายหรือประมาณ 150/100,000 ประชากร  ซึ่งเป็นอัตราป่วยที่สูงกว่าประชาชนทั่วไปและน่าเป็นห่วงเพราะว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่ พนักงานสุขภาพอ่อนแอ พักผ่อนไม่เพียงพอ อยู่ในที่แออัด อากาศถ่ายเทไม่สะดวก

“ในโอกาสนี้ ขอแนะนำประชาชนให้สังเกตอาการของวัณโรค โดยอาการจะเริ่มจากไอเรื้อรังเกินกว่า 2 อาทิตย์ มีไข้ต่ำๆ ในช่วงบ่าย เบื่ออาหาร น้ำหนักตัวลด บางคนยังทำงานได้ปกติ จึงทำให้เชื้อโรคแพร่ไปสู่คนอื่นได้  หากพบผู้ที่มีอาการดังกล่าว ขอให้รีบพาไปโรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาให้เร็วที่สุด เพราะวัณโรคหากพบเร็ว โอกาสรักษาหายสูงและไม่แพร่กระจายเชื้อ  หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลฮ็อตไลน์ กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ 1422 และศูนย์ปฏิบัติการกรมควบคุมโรค 0 2590 3333” นายแพทย์สมศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

 

ที่มา : สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code