ดูแล – เติมก๊าซรถยนต์ถูกวิธี ลดเสี่ยงอันตราย

ที่มา : ข่าวประชาสัมพันธ์ในประเทศ


ดูแล – เติมก๊าซรถยนต์ถูกวิธี ลดเสี่ยงอันตราย thaihealth


แฟ้มภาพ


กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะเทคนิคการดูแล – เติมก๊าซรถยนต์ อย่างปลอดภัย โดยเลือกใช้น้ำมันเครื่องที่ทนความร้อนจากการเผาไหม้สูง รักษาระดับน้ำมันเชื้อเพลิงให้อยู่ 1 ใน 4 ส่วนของถัง สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่ปรับแต่งการจ่ายก๊าซหรือดัดแปลงอุปกรณ์ระบบก๊าซด้วยตนเอง รวมถึงเลือกใช้บริการจากสถานีบริการก๊าซที่ได้มาตรฐาน เพื่อลดความเสี่ยงอันตรายจากการใช้งานรถติดตั้งระบบก๊าซ


นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีรถ ที่ติดตั้งระบบก๊าซเป็นจำนวนมาก ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เนื่องจากอุปกรณ์ประจำรถไม่ได้ถูกผลิตให้ทนต่อความร้อนจากการเผาไหม้ของก๊าซ จึงเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ ประกอบกับการเติมก๊าซไม่ถูกวิธี อาจเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดอันตรายได้ เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะเทคนิคการดูแล – เติมก๊าซรถยนต์อย่างปลอดภัย ดังนี้ การดูแลรถติดตั้งระบบก๊าซ ควรเลือกใช้น้ำมันเครื่องที่ทนความร้อนจากการเผาไหม้สูง พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและทำความสะอาดไส้กรองให้บ่อยขึ้น รักษาระดับน้ำมันเชื้อเพลิงให้อยู่ 1 ใน 4 ส่วนของถัง เพื่อช่วยหล่อเลี้ยงเครื่องยนต์และป้องกันไม่ให้ถังน้ำมันและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพ สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อให้ระบบหัวฉีดน้ำมันทำงาน จะช่วยรักษาประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ รวมถึงไม่ปรับแต่งการจ่ายก๊าซหรือดัดแปลงอุปกรณ์ระบบก๊าซด้วยตนเอง เพราะอาจทำให้เครื่องยนต์เสียหายหรือทำงานผิดปกติ ก่อให้เกิดอันตรายได้


นอกจากนี้ ควรเติมก๊าซอย่างถูกวิธี โดยเลือกใช้บริการจากสถานีบริการก๊าซที่ได้มาตรฐาน พร้อมปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัด ดับเครื่องยนต์และลงจากรถยนต์ เนื่องจากขณะเติมก๊าซ ถังก๊าซจะยืดและหดตัวจากแรงดันของเครื่องอัดก๊าซ ทำให้ถังก๊าซ เสี่ยงต่อการระเบิด ที่สำคัญ ห้ามก่อประกายไฟบริเวณที่เติมก๊าซ เพราะหากมีก๊าซรั่วอาจทำให้เกิดระเบิดและเพลิงไหม้รถได้ สำหรับการเติมก๊าซควรเติมไม่เกินร้อยละ 80 ของความจุถังจะช่วยยืดอายุการใช้งานและลดความเสี่ยงต่อการระเบิด รวมถึง ไม่เติมก๊าซผิดประเภท เพราะถังก๊าซถูกออกแบบมาสำหรับใช้กับก๊าซระบบใดระบบหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้ หากพบว่าเครื่องยนต์ทำงานผิดปกติ อาทิ มีเสียงดัง เครื่องยนต์สั่น เร่งเครื่องไม่ขึ้น ไม่ตัดเข้าระบบก๊าซ ให้นำรถไปให้ช่างผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบระบบทันที

Shares:
QR Code :
QR Code