ดูแลสุขภาพให้แข็งเเรง ป้องกันไข้หวัดใหญ่

                    ที่มา : กรมควบคุมโรค

เเฟ้มภาพ 

                    สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ห่วงสุขภาพประชาชนเขตสุขภาพที่ 3 ช่วงหน้าฝนแนะดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ป้องกันป่วยโรคไข้หวัดใหญ่

                    นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ห่วงสุขภาพประชาชนในเขตสุขภาพที่ 3 ช่วงหน้าฝนนี้ อากาศเปลี่ยนแปลงร่างกายปรับตัวไม่ทัน อาจป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ได้ แนะประชาชนดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวให้แข็งแรง

                    ในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝน มีฝนตกสลับอากาศร้อน ร่างกายปรับตัวไม่ทัน ทำให้อาจเจ็บป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ได้ และโดยเฉพาะ 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 1.หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 2.เด็กเล็กอายุต่ำกว่า 2 ปี 3.ผู้มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่อยู่ในการรับเคมีบำบัด และเบาหวาน 4.ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป 5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 6.โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง และ 7.โรคอ้วน ผผู้ที่มีน้ำหนักตัว มากกว่า 100 กิโลกรัม หรือมีดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร หากกลุ่มนี้ป่วยอาจมีอาการรุนแรงกว่าคนทั่วไป

                    สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 8 กันยายน 2565 มีรายงานผู้ป่วย 22,922 ราย เสียชีวิต 1 ราย ในจังหวัดนครราชสีมา โดยในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีรายงานผู้ป่วย 6,425 ราย ซึ่งผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เดือน ส.ค. 64 283 ราย) และกลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุดในปีนี้ คือ เด็กแรกเกิด – 4 ปี รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 5 – 14 ปี และกลุ่มอายุ 15 – 24 ปี ตามลำดับ จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 5 อันดับแรก ได้แก่ อุดรธานี นราธิวาส พะเยา พัทลุง และเชียงราย

                    นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น ผอ.สคร.3 นครสวรรค์ ขอเน้นย้ำว่า “ช่วงนี้อาจพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากหลังการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 หลายคนลดความเคร่งครัดในการสวมหน้ากากอนามัย และมีกิจกรรมที่มีคนรวมกันจำนวนมาก เช่น งานเลี้ยงทานอาหาร หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกัน จึงทำให้โรคติดต่อทางเดินหายใจ โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่อาจกลับมาระบาดได้ ดังนั้น การเคร่งครัดการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ รวมถึงการคัดกรองเฝ้าระวัง และเข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะ 7 กลุ่มเสี่ยงจึงมีความสำคัญ จะช่วยลดจำนวนผู้ป่วยอาการหนัก และการเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ได้

Shares:
QR Code :
QR Code