ดูแลพื้นที่สีเขียว “คุ้งบางกระเจ้า”

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่คุ้งบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ รับฟังข้อมูลจากประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและสร้างความยั่งยืนให้กับพื้นที่ คุ้งบางกระเจ้า


ดูแลพื้นที่สีเขียว “คุ้งบางกระเจ้า” thaihealth


พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่คุ้งบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตรวจพื้นที่ “ป่าในเมือง” ณ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ พร้อมทั้งรับฟังข้อมูลจากประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้พื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ และกิจกรรมของสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ เยี่ยมชมแปลงเกษตรและชุมชน การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริการของคลองสาธารณะ พร้อมทั้งเปิดการเสวนาร่วมดูแลพื้นที่สีเขียว “คุ้งบางเจ้า”อย่างมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน


การลงพื้นที่ “คุ้งบางกระเจ้า” ในครั้งนี้เพื่อรับฟังข้อมูลรวมถึงสภาพปัญหาต่างๆ จากประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ รวมทั้งเป็นช่องทางสร้างการรับรู้และเข้าใจต่อนโยบายสำคัญของรัฐบาล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและสร้างความยั่งยืนให้กับพื้นที่ คุ้งบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ


คุ้งบางกระเจ้า เป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ใกล้กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งการเกษตรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีรูปแบบผสมผสานระหว่างวิถีชีวิตชุมชน วิถีเกษตร วิถีธรรมชาติ โดยคุ้งบางกระเจ้าเป็นพื้นที่ที่ได้รับการยกย่องให้เป็น The Best Urban Oasis หรือปอดกลางกรุง ที่ดีที่สุดในเอเชียจากนิตยสารไทม์ เอเชีย ฉบับ The Best of Asia ปี 2549 นอกจากนี้ยังมีความสำคัญในแง่ของระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติ โดยเป็นพื้นที่ที่ประกอบด้วยระบบนิเวศน์ 3 น้ำ คือ น้ำจืด น้ำเค็มและน้ำกร่อย และเป็นพื้นที่ที่พบพรรณไม้หลากหลาย จากการศึกษาของคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ พบพันธ์ไม้พื้นเมือง 35 วงศ์ 72 สกุล 81 ชนิด ไม้เลื้อย 14 ชนิด ไม้ล้มลุก 18 ชนิด ปาส 2 ชนิด และเฟิร์น 5 ชนิด /

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ