ดูแลตัวเองอย่างไร เมื่อเป็นเบาหวาน

ที่มา : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เรียบเรียงข้อมูลบางส่วนจาก หนังสือคู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน goo.gl/8ChZHs


เบาหวาน เป็นภาวะที่ร่างกายไม่สามารถนำอาหารที่รับประทานเข้าไปแล้วไปใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยปกติแล้วอาหารที่ทานเข้าไปจะย่อยและเปลี่ยนเป็นน้ำตาลที่กระเพาะและลำไส้ ซึ่งน้ำตาลจะเข้าสู่กระแสเลือด และเลือดจะนำน้ำตาลไปเข้าสู่เซลล์ต่าง ๆ ในร่างกาย  แต่ถ้าร่างกายผลิตอินซูลินได้น้อยหรือไม่ได้เลย หรือไม่สามารถใช้อินซูลินได้อย่างเหมาะสม น้ำตาลก็จะอยู่ในกระแสเลือด นั้นหมายความว่า คุณเป็นโรค "เบาหวาน"


ดูแลตัวเองอย่างไร เมื่อเป็นเบาหวาน thaihealth


ภาพประกอบจากแฟ้ม


ดูแลตัวเองอย่างไร เมื่อเป็นเบาหวาน


1. ควบคุมอาหารประเภทแป้งและของหวาน


2. ออกกำลังกายเป็นประจำ


3. ควบคุมน้ำหนัก


4. ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา


5. กินยา และแดอินซูลินรักษาเบาหวานตามแผนการรักษาสม่ำเสมอ


6. รักษาโรคอื่นๆ ที่พบร่วมด้วย เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดผิดปกติ รวมทั้งภาวะแทรกซ้อนของโรค


7. พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประเมิน และปรับเปลี่ยนแผนการรักษาให้เหมาะสม


8. ตรวจน้ำตาลในเลือดเพื่อประเมินผลการควบคุมเบาหวานด้วยตนเองที่บ้าน


9. หมั่นดูแลสุขภาพตนเอง ได้แก่ สุขภาพทั่วไปและสุขภาพเท้า


10. เรียนรู้เรื่องโรคเบาหวาน และการดูแลรักษาตนเองในภาวะทั่วไป และในภาวะพิเศษ เช่น เมื่อเจ็บป่วย เมื่อเดินทาง หรือในงานเลี้ยง


11. นอนพักผ่อนให้เพียงพอ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ