ดูหรือยัง!! รายการ“ฮัลโหล..เพื่อน” สาระบันเทิงร่วมสร้างคนรุ่นใหม่รักสุขภาพ

ที่มาและภาพประกอบ : สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย


ดูหรือยัง!! รายการ“ฮัลโหล..เพื่อน” สาระบันเทิงร่วมสร้างคนรุ่นใหม่รักสุขภาพ thaihealth


สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญรับชมรายการ “ฮัลโหล..เพื่อน” ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 15.30–16.00 นาฬิกา ทางสถานีโทรทัศน์ทีเอ็นเอ็น 2 (TNN2) ช่อง Truevision HD784 หรือรับชมผ่านทางออนไลน์ที่แอพพลิเคชั่น True ID


ดูหรือยัง!! รายการ“ฮัลโหล..เพื่อน” สาระบันเทิงร่วมสร้างคนรุ่นใหม่รักสุขภาพ thaihealth


นายนพดล อินทร์ต๊ะ หัวหน้าสำนักนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ในฐานะผู้รับผิดชอบการผลิตรายการ   กล่าวว่า   จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันที่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายจังหวัด ส่งผลทำให้กิจกรรมที่มีความจำเป็นต้องลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องผลกระทบจากการสูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าและปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด จึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารไปยังเยาวชนและครอบครัวให้ได้มากที่สุด ผ่านการจัดทำรายการที่เน้นสาระควบคู่ความบันเทิง โดยได้รับการสนับสนุนเวลาออกอากาศโดยบริษัท ไทยนิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่สนับสนุนทรัพยากรในการผลิตรายการ


ดูหรือยัง!! รายการ“ฮัลโหล..เพื่อน” สาระบันเทิงร่วมสร้างคนรุ่นใหม่รักสุขภาพ thaihealth


“รายการฮัลโหล..เพื่อน มีระยะเวลาออกอากาศ 6 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม-เดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 26 ตอน เน้นนำเสนอสาระความรู้เรื่องปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชน เช่น การรณรงค์และให้ความรู้เรื่องผลกระทบจากการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า , ผลกระทบจากการเล่นพนันออนไลน์ และปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของเด็กและเยาวชน ซึ่งที่ผ่านมามีศิลปิน ดารา หรือผู้ทรงอิทธิพลทางสื่อสังคมออนไลน์ (Net Idol) เข้าร่วมรายการและแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก อาทิ ศิลปินกลุ่ม Red Spin ที่มาร่วมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ผ่านบทเพลง “ไม่ต้องลอง” และโบกัส ธีระธันญ์  ขจรชัยเดชาวัฒน์ ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาของตนเอง นอกจากนี้ยังมีศิลปินอื่น ๆ มาร่วมให้ความรู้อีกหลายคน เช่น เนส ณินท์ พัฒนกูลกิจ (เนส The Star 7) หรือแม้แต่ศิลปินวัยรุ่นเสียงอีสานเจ้าของเพลง “เมียเขา” อย่าง แบงค์ รณพร ก็มาร่วมแสดงความคิดเห็นประเด็นผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น”


ทั้งนี้รายการฮัลโหล..เพื่อน ยังทำหน้าที่เป็นพื้นที่ “สื่อกลาง” ของเด็กและเยาวชนสำหรับทำกิจกรรมรณรงค์เรื่องสุขภาพ ซึ่งหากพื้นที่หรือภาคีเครือข่ายเด็กและเยาวชนใดมีกิจกรรมที่ต้องการให้สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมประชาสัมพันธ์สามารถติดต่อได้ที่ 0 2120 7290 (ตามวันและเวลาราชการ)

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ