ดื่มไม่ขับ ลดอุบัติเหตุทางถนน

ที่มา : สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)


ภาพประกอบจากสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)


ดื่มไม่ขับ ลดอุบัติเหตุทางถนน thaihealth


สคอ. จัดฐานกิจกรรมรณรงค์ “ดื่มไม่ขับ ลดอุบัติเหตุทางถนน” 


เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมการ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ร่วมกิจกรรมรณรงค์แบบฐานการเรียนรู้เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์บทบาทของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสร้างความรู้ ความตระหนักในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อันมีสาเหตุมาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์


การกิจกรรมในครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยทีมเจ้าหน้าที่ สคอ.ได้จัดฐานกิจกรรม ภายใต้ชื่อ “ลดอุบัติเหตุ” ซึ่งมีการบอกเล่าถึงบทบาท ภาคกิจหลัก ของหน่วยงาน สคอ. ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อการเชื่อมประสานภาคเครือข่าย พร้อมนำสื่อรณรงค์ร่วมกิจกรรม เช่น สติกเกอร์ เข็มกลัด และแว่น จำลองการเมาเสมือนจริงให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ทดลองใส่และเดิน เพื่อให้รับทราบถึงอันตรายและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น หากดื่มแล้วขับ 

Shares:
QR Code :
QR Code