ดึงเยาวชนร่วมสร้างสรรค์เพื่อสังคม

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


ดึงเยาวชนร่วมสร้างสรรค์เพื่อสังคม thaihealth


แฟ้มภาพ


เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม และภาคีเครือข่ายจัดงาน ทีนสปิริต นิทรรศการสะท้อนปัญหาสังคมโดยผ่านสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ จากนักศึกษา 11 สถาบันทั่วประเทศ


เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม (University Network For Change : UNC) ร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  สสส.  สภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย  กองทุนสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ และองค์กรภาคประชาสังคม ขอเชิญร่วมงาน (ไทย) ทีนสปิริต ภายใต้โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคมเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ ปี 4  สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยในเครือข่าย ปรับการเรียนการสอนให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย และพัฒนาทักษะการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ให้สอดคล้องไปกับการรับใช้สังคมและพัฒนาสำนึกพลเมืองของนักศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนในสังคมไทย  โดยปีนี้ได้จัดนิทรรศการสะท้อนปัญหาสังคมโดยผ่านสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ จากนักศึกษา 11 สถาบันทั่วประเทศ ร่วมผลิตสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ จากโจทย์จริงในสังคม  ผู้ที่สนใจเข้าชมผลงานทั้งหมดได้ที่บริเวณโถงชั้น 1 และชั้น L ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 2-7 พ.ค.60 และเวทีนำเสนอผลงาน ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น  5 ในวันที่ 2 พ.ค.60  เวลา 13.00-16.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.scbfoundation.com

Shares:
QR Code :
QR Code