ดึงอาจารย์ดูแล น.ศ.เล่นเกม

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด


ดึงอาจารย์ดูแล น.ศ.เล่นเกมส์ thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้เตือนพร้อมตั้งข้อสังเกตว่า ปัญหาพฤติกรรมฟับบิ้ง หรือการให้ความสนใจกับโทรศัพท์มือถือมากกว่าคนรอบข้าง สถานการณ์แวดล้อม โดยก้มหน้าจ้องแต่สมาร์ตโฟน


          ผศ.จินตนา เวชมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี (มรท.) เปิดเผยว่า จากปรากฏการณ์การเล่นเกมโปเกมอน โก ที่ผู้เล่นเกมสายตาแทบจะไม่ละทิ้งจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตในระหว่างก้าวเดิน ซึ่งในประเทศไทย จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้เตือนพร้อมตั้งข้อสังเกตว่า ปัญหาพฤติกรรมฟับบิ้ง หรือการให้ความสนใจกับโทรศัพท์มือถือมากกว่าคนรอบข้าง สถานการณ์แวดล้อม โดยก้มหน้าจ้องแต่สมาร์ตโฟน ที่ปัจจุบันพบมากขึ้นนั้น เกมนี้จะยิ่งทำให้พฤติกรรมดังกล่าวมีเพิ่มขึ้น เพราะทุกคนเอาแต่มองหน้าจอ เดินๆ หยุดๆ และเอามือถูๆ ที่หน้าจอ ไม่มีการพูดคุยใดๆ ทั้งที่มาด้วยกัน จึงอยากแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนในการดูแลนักศึกษาที่มีพฤติกรรมเสี่ยงกลุ่มนี้


          "เกมนี้จะดึงดูดให้อยากก้มหน้าตลอดเวลา ทัศนวิสัยรอบข้างเป็นศูนย์ จึงอาจเกิดอุบัติเหตุได้ตลอด แม้จะระวังแล้วก็ยังอันตราย ให้ระวังมิจฉาชีพที่อาจวิ่งราวโทรศัพท์ ล้วงกระเป๋า หรือมีอาชญากรรมรุนแรงกว่านี้ นอกจากนี้การเล่นจะทำให้ผู้เล่นใช้พลังร่างกายมาก เพราะเกมจะกระตุ้นให้ตื่นตัวตลอดเวลา จึงไม่มีช่วงที่ผ่อนคลาย  การพูดคุยกับผู้อื่นลดลง ที่สำคัญอาจเป็นผลเสียต่อการเรียน การทำงาน และสุขภาพ การเล่นเกมควรเล่นอย่างมีสติ ไม่เกิน 1-2 ชั่วโมงต่อวัน ผู้ปกครองต้องดูแลบุตรหลานจัดเวลาให้เหมาะสม ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยเบื้องต้นได้ประสานไปยังกองพัฒนานักศึกษา คณะและหน่วยงานในสังกัดในการเฝ้าระวังและสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักศึกษา" อธิการบดี มทร.กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code