ดึงนิสิตแพทย์รณรงค์หวัด’09

ช่วยชี้นำและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับสังคมไทย

 ดึงนิสิตแพทย์รณรงค์หวัด’09

          น.พ.สถาพร วงษ์เจริญ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และดร.สุเมธแย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ลงนามความร่วมมือ”โครงการนักศึกษาแพทย์ร่วมแรง ร่วมใจ ต้านไข้หวัดใหญ่ 2009″ เพื่อให้นิสิตจากคณะแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ของสถาบันอุดมศึกษา 16 แห่งในสังกัดทั้งรัฐและเอกชน ร่วมเป็นแกนนำรณรงค์ให้ความรู้โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 แก่เพื่อนนิสิต ชุมชนใกล้เคียงรอบมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป

 

          พร้อมระบุว่า ขณะนี้ไข้หวัดใหญ่ 2009 กำลังขยายไปทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดระลอกใหม่ จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลง ซึ่งเหมาะกับการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ รวมทั้งเชื้อไวรัสอาจมีการเปลี่ยนแปลงและมีความรุนแรงมากขึ้น จึงต้องมีการประเมินและปรับแผนการป้องกันควบคุมโรคเป็นระยะๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ จากสถิติผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 2009 ของไทย ส่วนใหญ่เกิดในกลุ่มอายุ 11-40 ปี ซึ่งทั่วประเทศมีประมาณ 30 ล้านคน จึงถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสำคัญที่มีโอกาสป่วยและมีอาการรุนแรงได้แม้ไม่มีโรคประจำตัว และผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ร้อยละ 70 มีโรคหรือภาวะเสี่ยงสูงจากโรคประจำตัวและอีกร้อยละ 30 เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง จึงต้องไม่ประมาท จำเป็นต้องเร่งรณรงค์สร้างความเข้าใจการป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยให้ได้มากที่สุด

 

          สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ เป็นความต่อเนื่องในการร่วมรณรงค์กระทรวงสาธารณสุขจะสนับสนุนองค์ความรู้ ข้อมูลวิชาการในการรณรงค์และการประชาสัมพันธ์แก่สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนคณะแพทยศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ 16 แห่ง ทั่วประเทศทั้งรัฐและเอกชน โดยสำนักการงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส. สนับสนุนงบประมาณดำเนินการแห่งละ 50,000 บาท เชื่อมั่นว่าโครงการนี้ จะทำให้นิสิตแพทย์ และนิสิตในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งหมด เป็นบุคลากรสำคัญที่จะมีส่วนช่วยชี้นำและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับสังคมไทย ในการป้องกันตนเองและป้องกันคนอื่นจากโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ของประเทศไทยอย่างได้ผล นายแพทย์สถาพร กล่าว

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

 

 

 

Update: 20-11-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: อัญณิกา กฤษสมัย

Shares:
QR Code :
QR Code