ดอนเมืองสกัดไข้เลือดออกต่อเนื่อง

ที่มา :  แนวหน้า


ดอนเมืองสกัดไข้เลือดออกต่อเนื่อง thaihealth


แฟ้มภาพ


เขตดอนเมืองเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก


นางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขต ดอนเมือง กล่าวว่า เขตกำหนดจัดเจ้าหน้าที่ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออกตามนโยบายของกรุงเทพ มหานครเพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างการ มีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขต โดยเฉพาะในชุมชนแออัดซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น เพื่อให้โรคไข้เลือดออกหมดไปจากพื้นที่ ซึ่งปัจจุบัน เขตดอนเมืองมีอัตราผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ต่ำสุดในกรุงเทพมหานคร


ทั้งนี้เขต ฉีดพ่นหมอกควันสารเคมีกำจัดยุงลาย พร้อมแจกทรายอะเบทตาม สถานที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ตามแผนพ่นหมอกควันสารเคมีกำจัดยุงลายประจำปี 2562 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก ไม่ให้มีการเผยแพร่ระบาดออกไปในพื้นที่เขต รวมทั้งป้องกันและลดจำนวนผู้ป่วยให้น้อยลง ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร โดย วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 กำหนดรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ ชุมชน ยิ่งโอฬาร โดยการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก การป้องกันตนเองและครอบครัวไม่ให้ยุงกัดและขอความร่วมมือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รวมทั้งการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค หากประสงค์ให้เจ้าหน้าที่เขต ฉีดพ่นหมอกควัน ติดต่อสอบถาได้ที่โทร. 02-5659407 ในวัน เวลาราชการ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ