ดย.จัดค่ายผู้นำเยาวชนล้านช้าง-แม่โขง

ที่มา :  เว็บไซต์เดลินิวส์


ดย.จัดค่ายผู้นำเยาวชนล้านช้าง-แม่โขง  thaihealth


แฟ้มภาพ


รองอธิบดี ดย. เผยผู้นำเยาวชนล้านช้าง-แม่โขง ส่งเสริมให้เยาวชน 6 ประเทศแลกเปลี่ยนประสบการณ์- วัฒนธรรม


นายสุทธิ จันทรวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวถึง การนำคณะเยาวชนร่วมผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการค่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผู้นำเยาวชนล้านช้าง-แม่โขง (Lancan Mekong ayoung Leader Culture Exposure Camp) ระหว่างวันที่ 2–11ก.ย.2561 ว่า โครงการดังกล่าวนี้เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประกอบไปด้วย จีน เมียนมา ลาว เวียดนาม กัมพูชา และประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และการพัฒนาความร่วมมือเพื่อพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ อาทิ เยาวชนจาก 6 ประเทศ รวมถึง ข้าราชการ อาจารย์นักวิชาการ ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ นิสิต นักศึกษา และสื่อมวลชน อายุระหว่าง 18-40 ปี ทั้งนี้กิจกรรมประกอบด้วย การสัมมนาทางวิชาการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมทั้งในมณฑลยูนนานและมณฑลอื่นๆ ในประเทศจีน การศึกษาดูงานบริษัทที่ประสบความสำเร็จในมณฑลยูนนาน และกิจกรรมกระบวนการที่ทำให้เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการจากแต่ละประเทศได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิด ประสบการณ์ และวัฒนธรรมร่วมกัน ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือร่วมกันในอนาคตต่อไป


เมื่อถามว่าประเทศจีน มีการส่งเสริมให้เยาวชนเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ทาง ดย. อาจจะนำแนวคิดไปพัฒนาต่อยอดกับเด็กและเยาวชนในประเทศไทยอย่างไรได้บ้าง นายสุทธิ กล่าวว่า ดย. มีการสนับสนุนเยาวชนให้เป็นผู้ประกอบการอยู่แล้ว โดยมีการดำเนินงานร่วมกับมูลนิธิเยาวชนกองทุนพัฒนา เพื่อสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพให้กับยาวชนอายุ 18-25 ปี ที่สนใจมีความสามารถแต่ขาดแคนทุนทรัพย์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ แบบรวมกลุ่ม และบุคคล ซึ่งที่ผ่านมาส่วนใหญ่ยาวชนจะขอทุนในลักษณะตัวบุคคล เพื่อนำใช้ในการทำอาชีพ เช่น การทำเกษตรกรรมและหัตถกรรม ทั้งนี้ในปี 2559 ที่ผ่านมา ทางกองทุนให้การสนับเงินทุนแก่เยาวชน ตั้งแต่ 8,000-15,000 บาท โดยมีการขอแบบกลุ่ม 4 กลุ่ม และเป็นประเภทบุคคลประมาณ 30 คน เป็นวงเงินประมาณ 3 แสนกว่าบาท

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ