ดนตรีบำบัดสมอง

         ดนตรีบำบัดสมอง    


 /data/content/26003/cms/e_adfklsx13578.jpg


         ฟินแลนด์ : นักวิจัยเปิดเผยผลการศึกษาว่า การฟังเพลงจะช่วยกระตุ้นสมอง ส่วนฮิปโปแคมปัส มีผลให้สมองมีการทำงานที่ดีขึ้น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนความจำระยะยาวของสมอง  นักวิจัยทำการศึกษาสมองกับการฟังเพลง พบว่าสมองส่วนฮิปโปแคมปัสซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความทรงจำระยะยาวมีการตอบสนอง ต่อจังหวะและดนตรีระหว่างการฟังเพลง อย่างต่อเนื่อง โดยการตรวจคลื่นสมอง ของกลุ่มตัวอย่างที่ฟังเพลงแนวแทงโก้ 


         ทั้งนี้ การศึกษาเกี่ยวกับสมองส่วนฮิปโปแคมปัสที่ผ่านมามีความจำเพาะเจาะจงในการเป็นสมองส่วนที่สร้างความทรงจำระยะยาวมากกว่าความทรงจำระยะสั้น เมื่อประมวลเข้ากับผลการวิจัยครั้งนี้ทำให้เชื่อว่าเพลงและเสียงดนตรีสามารถช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัลไซเมอร์ให้มีอาการดีขึ้นได้หาก มีการบำบัดด้วยเสียงเพลงอย่างถูกวิธี


 


 


          ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้


         ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code