ซูเปอร์แม่พ่อ พอแล้วเหล้าเบียร์

เรื่องโดย จุติพร วรรณศิริ Team Content www.thaihealth.or.th

ข้อมูลจาก งานวันงดเหล้าเข้าพรรษา มหามงคล ปี 2565 

ภาพโดย ชยวี ลิ้มถาวรรักษ์ Team Content www.thaihealth.or.th และแฟ้มภาพ

 thaihealth

เมื่อพูดถึง “เหล้า” ทุกคนต่างทราบกันดีว่า เป็นของมึนเมาที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อร่างกาย โดยสิ่งนี้ คือตัวทำลายระบบสมองเรา ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ ความจำ ความรู้สึก การมองเห็น การสัมผัส เช่นเดียวกัน หากตัวเราหรือคนใกล้ชิดดื่มเข้าไปแล้ว อาจจะทำให้เริ่มขาดสติ ควบคุมตนเองไม่ได้ และนำไปสู่การทะเลาะวิวาทกับผู้อื่น หรือทำร้ายร่างกายคนในครอบครัว ซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาครอบครัวได้

ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่มาของการจัดงานวันงดเหล้าเข้าพรรษา มหามงคล ปี 2565 ภายใต้แนวคิด “ซูเปอร์แม่พ่อ พอแล้วเหล้าเบียร์” โดย สสส. ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และภาคีเครือข่าย เพื่อเชิญชวนครอบครัว พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ลด ละ เลิกเหล้า-บุหรี่ เพื่อสุขภาวะที่ดี โดยใช้โอกาสในช่วงเข้าพรรษาเป็นการเริ่มต้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว

 thaihealth

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ให้ข้อมูลว่า สสส. ได้เริ่มกระบวนการขับเคลื่อนโครงการงดเหล้าเข้าพรรษามาตั้งแต่ปี 2546 ยาวนานมากว่า 20 ปี คนไทยโดยเฉพาะชาวพุทธต่างใช้วันเข้าพรรษา เป็นช่วงเวลางดเหล้ามาตลอด แม้ว่าสถานการณ์โควิดจะผ่อนคลายมาตรการมากขึ้น แต่การดื่มแอลกอฮอล์ ก็ยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัว ก่อให้เกิดความรุนแรง และยังสร้างค่าใช้จ่ายหนี้สินในครัวเรือนมากขึ้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อสุขภาวะทุกมิติ

ดร.สุปรีดา กล่าวเพิ่มเติมว่า วันเข้าพรรษาปี 2565  สสส. ยังคงทำหน้าที่ขับเคลื่อนให้เกิด การลด ละ เลิกเหล้า ที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่า วันเข้าพรรษาเป็นช่วงเวลาที่ใช้ประโยชน์ได้จริง จึงอยากให้ร่วมเชิญชวนเพื่อน ๆ หรือคนในครอบครัว ช่วยกันกระตุ้นให้คนใกล้ชิดเลิกอบายมุขต่าง ๆ  เพื่อให้ภาพรวมของสังคมไทยมีความปลอดอบายมุขให้มากยิ่งขึ้น

 thaihealth

นายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ให้ข้อมูลว่า ทางเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เป็นภาคีที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประสานงานเชื่อมโยงในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนายอำเภอ และทางสถานศึกษา โรงเรียนต่าง ๆ  เนื่องจากโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาเป็นมติของ ครม. กำหนดให้วันเข้าพรรษาเป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” มีการตั้งเป้าหมายในการขับเคลื่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระดับชุมชน (ชุมชนคนสู้เหล้า) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ซึ่งเป็นแกนหลักสำคัญที่จะเป็นตัวอย่างให้กับเด็ก และเชิญชวนให้ครอบครัว ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปีนี้เราเน้นให้ความสำคัญกับครอบครัว ที่จะให้ลูก ๆ เป็นตัวกลางเชื่อมพ่อแม่ให้ ลด ละ เลิกอบายมุข

 thaihealth

สคล. แนะนำให้ทุกบ้านใช้คำพูด 3 เพิ่ม 1 เลี่ยง เพื่อสร้างแรงจูงใจให้คนในบ้านเลิกเหล้าได้ โดยการใช้ภาษารักในครอบครัว

1) เพิ่มแสดงความรู้สึก เช่น กังวล เป็นห่วง เสียใจ ไม่สบายใจ ดีใจ เป็นกำลังใจ เพราะจะทำให้ผู้ดื่มรับทราบเจตนาความหวังดี

2) เพิ่มเวลาฟังและสะท้อนคืนสิ่งที่ได้ยิน เพราะคนที่มีปัญหาส่วนหนึ่งอยากให้มีคนฟังและเข้าใจ จะทำให้ผู้ดื่มสบายใจและเปิดใจ

3) เพิ่มการสัมผัสกอด และกิจกรรมในครอบครัว

4) เลี่ยงคำพูดหรือการกระทำที่ทำให้ผู้ดื่มเหล้าไม่สบายใจ เช่น ไม่มีวันทำสำเร็จ ขอให้ดื่มไปจนตาย จะเลือกเหล้าหรือจะเลือกฉัน

 thaihealth

เข้าพรรษาปีนี้ สสส. และภาคีเครือข่าย ชวนคนไทย เลิกเหล้า บุหรี่ และอบายมุข เพื่อสร้างสุขให้สังคมและครอบครัว โดยพ่อแม่ต้องทำหน้าที่เสมือนฮีโร่ของลูก เป็นตัวอย่างของการห่างไกลอบายมุขทุกชนิด ดังแนวคิด “ซูเปอร์แม่พ่อ พอแล้วเหล้าเบียร์” เพื่อเป็นต้นแบบและสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีในครอบครัว

 thaihealth

ผู้มีปัญหาเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือต้องการเลิกสุราสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาได้ สายด่วนเลิกเหล้า 1413 หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการดื่มสามารถติดต่อได้ทาง www.1413.in.th และ ID Line : 1413helpline บริการทุกวันจันทร์-วันอาทิตย์ ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 – 20.00 น.

Shares:
QR Code :
QR Code