ซื้อ-กินอาหารทะเลปลอดภัยช่วงหน้าร้อน

ที่มา : กรมอนามัย


ซื้อ-กินอาหารทะเลปลอดภัยช่วงหน้าร้อน thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะให้ประชาชนเลือกซื้ออาหารทะเลจากสถานที่จำหน่ายที่เชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจในช่วงหน้าร้อน


นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า อาหารทะเลเป็นอาหารสด เน่าเสียง่าย จึงต้องการเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิต่ำ เพื่อป้องกันการเน่าเสีย แต่หากมีการปนเปื้อนของเชื้อโรค เช่น เชื้ออหิวาต์เทียม (Vibrio parahaemolyticus) ซึ่งมักพบมากในฤดูร้อน จะก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ โรคอุจจาระร่วง ผู้ประกอบการหลายรายมักจะใช้วิธีการผิดๆ เพื่อเก็บรักษาอาหารทะเลให้คงความสดและชะลอการเน่าเสีย ด้วยการนำมาแช่สารฟอร์มาลิน ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย เพราะสารฟอร์มาลีนเป็นสารที่ห้ามใส่ในอาหาร หากกินอาหารที่ปนเปื้อนฟอร์มาลิน เข้าไปในปริมาณมากถึง 60-90 มิลลิลิตร จะทำให้เกิดพิษต่อระบบทางเดินอาหาร อาจมีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรง หัวใจเต้นเร็ว แน่นหน้าอก ปากและคอแห้ง คลื่นไส้อาเจียน ถ่ายท้อง ปวดท้องอย่างรุนแรง กระเพาะอาหารอักเสบ เกิดแผลในกระเพาะอาหาร ปัสสาวะ ไม่ออก หมดสติ ถ้าปล่อยทิ้งไว้อาจเสียชีวิตเพราะระบบหมุนเวียนเลือดล้มเหลว


"ประชาชนจึงควรเลือกซื้ออาหารทะเลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น ตลาดที่ได้มาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ ของกรมอนามัย ซึ่งมีจะการสุ่มตรวจการปนเปื้อนสารฟอร์มาลีนอยู่เสมอ และควรสังเกตอาหารทะเลที่จะเลือกซื้อด้วย คือ ซื้อปลาต้องเลือกปลาที่เนื้อแน่น กดไม่บุ๋ม ไม่มีกลิ่นคาว เกล็ดไม่มีรอยแยกหรือแตกออก เพราะอาจทำให้เชื้อโรคปนเปื้อนในเนื้อปลาได้ง่าย การเลือกซื้อปู ตาต้องใส และขาต้องติดตัวปูครบทุกขา การเลือกซื้อกุ้ง หัวกุ้งต้องใส หัวกับตัวจะยังติดกันแน่น เพราะกุ้งที่ไม่สด หัวหรือส่วนที่เป็นเปลือกส่วนหัวจะไม่ติดกับตัว นอกจากนี้ อาหารทะเลที่จำหน่ายควรมีการแช่เย็น หรือแช่น้ำแข็งที่สะอาดปริมาณเพียงพอ และต้องทำความสะอาดภาชนะด้วยน้ำผสมน้ำคลอรีน เพื่อฆ่าเชื้อโรค และเมื่อซื้ออาหารทะเลมาแล้ว หากไม่กินทันทีควรเก็บใส่ตู้เย็นเพื่อชะลอการเน่าเสีย ก่อนนำมาปรุงอาหารต้องล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง อีกทั้งการกินอาหารทะเลให้เลือกกินอาหารที่ปรุงสุกด้วยความร้อนใหม่ๆ หลีกเลี่ยงการกินอาหารทะเลดิบ หรือ สุกๆ ดิบๆ และควรแยกอาหารทะเลที่ปรุงสุกและที่ยังไม่สุกออกจากกัน ที่สำคัญยึดหลัก กินร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือ เพื่อลดความเสี่ยงโรคอาหารเป็นพิษและอุจจาระร่วง” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code