ซื้อยาแก้ไอต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล

อย.วอนประชาชนแจ้ง ชื่อ-นามสกุลจริง ก่อนซื้อยาในกลุ่มยาน้ำเชื่อม แก้แพ้ แก้ไอ และยาแก้ปวดยี่ห้อหนึ่ง หวังใช้ในการติดตามเฝ้าระวัง ลดปัญหาวัยรุ่นใข้เป็นสารเสพติด


ซื้อยาแก้ไอต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล thaihealth


นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากกรณีปัญหาการ ใช้ยาในทางที่ไม่เหมาะสมของกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน ที่มีการนำยาแก้ปวดผสมกับยาน้ำเชื่อมแก้แพ้ แก้ไอ มาเสพ เพื่อให้เกิดฤทธิ์มึนเมา ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพ และเป็นปัญหาของสังคมในวงกว้าง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้มีมาตรการออกประกาศกำหนดให้มีการจำกัดจำนวน การจำหน่ายและกระจายยากลุ่มนี้  โดยกำหนดให้เภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการร้านขายยาจะต้องจัดทำ บัญชีการขายยากลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ โดยระบุชื่อ-นามสกุลของผู้ซื้อ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการจ่ายยา


ทั้งนี้ อย. จึงขอความร่วมมือจากประชาชนในการแจ้งชื่อ-นามสกุลก่อนการซื้อยากลุ่มยาน้ำเชื่อม แก้แพ้ แก้ไอ และ ยาแก้ปวดยี่ห้อหนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันวัยรุ่นและเยาวชนนำยาไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้ทางร้าน ขายยาสามารถจัดทำรายงานการขายยา เพื่อใช้ในการติดตาม เฝ้าระวังในการคุ้มครองผู้บริโภคและป้องกันการรั่วไหลของยาเหล่านี้ออกนอกระบบสาธารณสุขต่อไป


อย. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือ จากประชาชน ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว และขอความร่วมมือผู้ปกครองในการช่วยกันดูแลบุตรหลานของท่านอย่างใกล้ชิด ไม่ให้นำยาไปใช้ในทางที่ผิด เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาทางสังคมร่วมกัน


 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า


ขอบคุณภาพประกอบ  http://www.siamchemi.com

Shares:
QR Code :
QR Code