ซื้อน้ำยาเคมีใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ใช้กับระบบ Cooling Tower และ Chiller ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code