ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเชื้อโควิด-19

ที่มา : เว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์


ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเชื้อโควิด-19 thaihealth


แฟ้มภาพ


หลายหน่วยงานออกแนวทางและมาตรการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางสาธารณสุขเพชรบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลในพื้นที่ จัดซ้อมแผนเผชิญเหตุรับมือการระบาด เพื่อเตรียมพร้อมเมื่อเกิดสถานการณ์จริง


ที่โรงพยาบาลชะอำ จังหวัดเพชรบุรี นายแพทย์อมรเทพ บุตรกตัญญู รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการซ้อมแผนเผชิญเหตุเสมือนจริงของการระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดสถานการณ์จริง


โดยมีนายแพทย์ประสาน วงศ์ลาวัล นายแพทย์สาธารณสุขอำเภอชะอำ นายแพทย์ประกาศิต ชมชื่น รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลชะอำ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอชะอำ บุคลากรทางการแพทย์ คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทั้ง 8 อำเภอ ของจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมซักซ้อมแผน


สำหรับการจัดซ้อมเผชิญเหตุการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางโรงพยาบาลชะอำได้จำลองสถานการณ์เสมือนจริง ว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนิคม ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำพบผู้ป่วย 1 รายเดินทางกลับมาจากประเทศเกาหลี และมีอาการเข้าข่ายสงสัยติดเชื้อทางเดินหายใจ หรือไวรัสโควิด-19


พร้อมด้วยกลุ่มนักท่องเที่ยวชายหญิงจำนวน 10 รายที่คาดว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้นำตัวส่งมาที่ห้องคัดแยกโรคเพื่อสังเกตอาการ และตรวจอาการของผู้ป่วยแสกนปอดหาเชื้อไวรัส พร้อมเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่ถ้าไม่พบเชื้อทางโรงพยาบาลก็จะปล่อยตัวกลับบ้าน


ส่วนกลุ่มนักท่องเที่ยวชายหญิงจำนวน 10 ราย ที่คาดว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงจะติดเชื้อไวรัสทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจคัดกรองอย่างละเอียด และกักตัวรอดูอาการภายในห้องพักที่เตรียมไวรับรอง จำนวน 14 วัน ก่อนไม่พบความเสี่ยงจึงปล่อยตัวกลับบ้านได้ตามปกติ


โดยประชาชนทั่วไปสามารถป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้ คือการกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือให้สะอาดบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ป่วย ที่มีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง ใช้หน้ากากอนามัยปิดปากทุกครั้งที่ออกไปในที่ชุมชนเพื่อป้องกัน

Shares:
QR Code :
QR Code