ช้างน้อยคนตัว D ป้องไม่ให้ผู้สูงอายุถูกหลอก

ที่มา : สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น


ช้างน้อยคนตัว D ป้องไม่ให้ผู้สูงอายุถูกหลอก thaihealth


จัดอบรมพัฒนาเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาวะ จ.สุรินทร์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงวัยรู้เท่าทันสื่อ


สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสุรินทร์นิวส์ จัดอบรมพัฒนาเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาวะ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงวัยรู้เท่าทันสื่อ   โดยการรับสมัครคนจิตอาสาจากทุกอำเภอในจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 115 คน มาสร้างการเรียนรู้ เพื่อสร้างให้เป็น “นักสื่อสารจิตอาสา” หรือ “ ช้างน้อย คนตัว D” เครือข่ายเฝ้าระวังไม่ให้ผู้สูงอายุถูกหลอก ให้ทำงานกันเป็นเครือข่าย เพื่อช่วยกันสอดส่องดูแล ไม่ให้ผู้สูงอายุตกเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพที่มีการเข้าถึงผู้สูงอายุด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การหลอกให้จับสลากแล้วได้ของรางวัล แต่สุดท้ายเป็นการบังคับขายสินค้าที่ไม่มีคุณภาพแต่มีราคาแพง ทำให้ผู้สูงอายุที่อยู่บ้านเพียงลำพังต้องสูญเสียทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก ซึ่งในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ก็มีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง


ช้างน้อยคนตัว D ป้องไม่ให้ผู้สูงอายุถูกหลอก thaihealth


การพัฒนาเครือข่าย “นักสื่อสารจิตอาสา” หรือ “ ช้างน้อย คนตัว D” ครอบคลุมทุกพื้นที่ หมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ ทั่วทั้ง 17 อำเภอของจังหวัดสุรินทร์ โดยการผนึกกำลังที่มองเห็นสภาพปัญหาเหมือนกันมาเรียนรู้เครื่องมือของนักสื่อสารให้สามารถดูแล เฝ้าระวัง และให้คำแนะนำแก่ผู้สูงวัยในพื้นที่ของตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ และนอกจากนี้นักสื่อสารจิตอาสาก็ยังเป็นนักสื่อสารที่นำเสนอ บอกเล่าเรื่องราวจากพื้นที่ของตนเอง ให้สังคมได้รับรู้ผ่านช่องทางสื่อที่หลากหลาย ด้วยรูปแบบการทำงานแบบเครือข่าย สร้างแผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา โดยได้รับการสนับสนุน งบประมาณจาก ทาง สสส. ในการสร้างกลุ่มคนตัว D พัฒนาหลักสูตรและสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุรู้ทันสื่อ เพื่อสร้างสรรค์ ผลิตสื่อ โดยการสร้างคาถาให้จำง่าย ๆ 3 ข้อ คือ จำเป็นหรือไม่? หาข้อมูลก่อน และทำแล้วเดือดร้อนใครหรือเปล่า? เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรู้เท่าทันสื่อ เป็นผู้ส่งต่อ แนะนำ และขยายความรู้นี้ไปสู่ลูกหลานในครอบครัว โดยใช้เครือข่าย “นักสื่อสารจิตอาสา” หรือ “ ช้างน้อย คนตัว D” โดยมีผู้สื่อข่าวสุรินทร์นิวส์ และชมรมผู้สื่อข่าวสุรินทร์นิวส์ คอยเป็นพี่เลี้ยงพร้อมเป็นกระบอกเสียงร่วมกับการทำงานกระบวนการสร้างสรรค์ในพื้นที่ 17 อำเภอ ทั่วทั้งจังหวัดสุรินทร์ต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code