ชู ‘โคราชโมเดล’ เลิกบุหรี่

สสส.ชู 'โคราชโมเดล' เลิกบุหรี่  ให้ชุมชนเป็นฐานนำร่อง 5 อำเภอ


ชู 'โคราชโมเดล' เลิกบุหรี่   thaihealthชู 'โคราชโมเดล' เลิกบุหรี่   thaihealth


แฟ้มภาพ


ทพ.ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ ผอ.สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการลด ละ เลิกบุหรี่โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จ.นครราชสีมา ว่า สสส. ได้บูรณาการการทำงานเรื่องเฝ้าระวังอันตรายจากยาสูบ โดยสนับสนุนโครงการลด ละ เลิกบุหรี่ โดยใช้ชุมชนมาตั้งแต่ปี 2554 ครอบคลุม 9 จังหวัด เพื่อหานวัตกรรมในการควบคุมยาสูบ โดยเน้นผู้สูบบุหรี่ในชนบทให้เลิก ผลการทำงานเป็นที่น่าพอใจ สามารถพัฒนาต้นแบบการทำงานเชิงรุก โคราชโมเดลปลอดบุหรี่โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน สามารถป้องกันนักสูบหน้าใหม่ และช่วยให้คนเลิกบุหรี่ได้


ชู 'โคราชโมเดล' เลิกบุหรี่   thaihealth"ได้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ช่วยเลิกบุหรี่เข้าไปในชุมชน เข้าถึงตัวผู้ที่อยากเลิกบุหรี่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เปลี่ยนจากการทำงานเชิงรับที่เจ้าหน้าที่ให้บริการอยู่ในสถานพยาบาลเป็นการทำงานเชิงรุก คือ ออกไปค้นหาผู้สูบในชุมชน พร้อมประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาในท้องถิ่น" ทพ.ศิริเกียรติกล่าว


ด้านนายสุริยา ค้าสบาย สาธารณสุขอำเภอสีคิ้ว ผู้รับผิดชอบโครงการลด ละ เลิกบุหรี่โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จ.นครราชสีมา กล่าวว่า จากการสำรวจข้อมูลประชาชนใน 5 อำเภอนำร่อง ได้แก่ โนนสูง ครบุรี จักราช เสิงสาง สีคิ้ว รวม 225,592 คน พบคนสูบบุหรี่ 35,308 คน สามารถชักชวนผู้สูบบุหรี่เข้าร่วมโครงการได้ 19,366 คน ช่วยให้คนติดบุหรี่เลิกสูบได้สำเร็จ 1,939 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ไม่เลิกแต่ลดปริมาณการสูบ 6,054 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3


"นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและแกนนำในชุมชนที่จะเป็นเครือข่ายรณรงค์เรื่องบุหรี่ต่อไป 5,052 คน มีการติดป้ายสถานที่ปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย 1,442 แห่ง และมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการที่จะปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 1,800 แห่ง" นายสุริยากล่าว


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

Shares:
QR Code :
QR Code