ชูโมเดลเครือข่ายคนสามวัย กลไกโรงเรียนผู้สูงอายุ สร้างพื้นที่สุขภาวะ

featured

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ที่ชุมชนทรัพย์สินใหม่ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ทพ.ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) พร้อมด้วยนางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เนื่องจากขาดรายได้เหตุเพราะลูกหลานตกงานได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เช่นกัน พร้อมแลกเปลี่ยนสถานการณ์ในชุมชน แนวทางการแก้ปัญหา และมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันโควิด – 19 ให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3gBBmSk

Shares:
QR Code :
QR Code