ชูอุดรฯ ต้นแบบรณรงค์ลดท้องในวัยโจ๋

สสส. ชูให้เมืองอุดรฯ เป็นโมเดลลดท้องในวัยรุ่นได้ 43 เปอร์เซ็นต์ ทำสำเร็จใน 10 อำเภอ พร้อมเปิดพื้นที่รับฟังให้ความรู้ดูแลสุขภาวะทางเพศ เพิ่มช่องทางศึกษาผ่านแชต line และ facebook ตั้งเป้าลดปัญหาครอบคลุมทั้งจังหวัด


ชูอุดรฯ ต้นแบบรณรงค์ลดท้องในวัยโจ๋  thaihealth


เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (11 ก.ย.) ที่โรงแรมประจักษ์ตราอุดรธานี นายแพทย์ สุรพงษ์ ผดุงเวียง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ทพ.ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และนางเพ็ญศิริ ศรีจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รองหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมกันแถลงข่าวผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเยาวชนด้านสุขภาวะทางเพศจังหวัดอุดรธานี โดยมีสื่อมวลชน และเยาวชนในจังหวัดอุดรธานีเข้ารับฟัง


ทพ.ศิริเกียรติกล่าวว่า สสส. โดยสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ดำเนินแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มีการดำเนินงานที่สำคัญคือ สนับสนุนการทำงานใน 21 จังหวัด เชื่อมโยงการทำงานในระดับอำเภอและตำบล สนับสนุนการพัฒนากลไกขับเคลื่อนเพื่อสร้างการเรียนรู้ เพศวิถีศึกษาในสาขา 34 จังหวัด ในระยะยาว เพื่อให้วัยรุ่นในสถานศึกษาได้เรียนรู้เรื่องเพศศึกษา นำไปสู่การมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมและการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย


สำหรับการดำเนินงานในจังหวัดอุดรธานีครอบคลุมแล้ว 57 ตำบล ใน 10 อำเภอ ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จน่าพอใจ สามารถพัฒนาเป็นอุดรโมเดล เป็นแนวทางการทำงานให้จังหวัดอื่นต่อไปได้


นายแพทย์ สุรพงษ์กล่าวว่า การดำเนินงานจัดการปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่นตลอด 3 ปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จ มีสถิติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลดลงอย่างชัดเจนจาก 3,521 คนในปี 2556 เหลือเพียง 1,988 คนในปี 2558 ถือว่าลดลงร้อยละ 43


นอกจากนี้ พฤติกรรมของเยาวชนมีทิศทางที่สร้างสรรค์เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ทำความเข้าใจ และวางแผนยุทธศาสตร์การป้องกันแก้ไขครอบคลุมทุกเหตุปัจจัย คนในพื้นที่เข้าถึงบริการให้คำปรึกษาทั้งแบบพบด้วยตนเองและผ่านการสื่อสารแอปพลิเคชัน line และ facebook มากกว่า 1 หมื่นรายต่อปี อีกทั้งยังมีการวางแผนครอบครัวและอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ เพิ่มขึ้น โดยเตรียมการการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกอำเภอ ทั้งจังหวัดอุดรธานีต่อไป


ด้าน พ.อ.อ.แพงจันทร์ อินเต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี กล่าวว่า จุดสำคัญของการดำเนินงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชนด้านสุขภาวะทางเพศแก้ปัญหาการท้องไม่พร้อม คือการสร้างแกนนำทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในท้องถิ่นที่เข้มแข็งและเข้าใจ ต้องเริ่มจากการปรับวิธีคิดให้เข้าใจเยาวชนอย่างแท้จริง จากนั้นพัฒนาและบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ 3 ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม และเพิ่มจุดบริการสุขภาพร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและเครือข่ายชุมชน โดยนับจากนี้ไปจะมีการนำนวัตกรรมท้องถิ่นเข้ามาปรับใช้ในกิจกรรมเพิ่มเติม เช่นเปิดเวทีทำความเข้าใจชุมชน ปรับทัศนคติการมีครอบครัวตั้งแต่อายุน้อย เป็นต้น


ขณะที่ นายธนากร หอมกระชาย นักเรียนโรงเรียนช่างกลอุดรธานี กล่าวว่า ขณะนี้ยังมีเพื่อนเยาวชนอีกมากที่ยังเข้าไม่ถึงข้อมูลการป้องกันการตั้งครรภ์และไม่เข้าใจความเสี่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จนกระทั่ง สสส.เข้ามาสนับสนุนการทำงานทำให้ทีมเยาวชนในจังหวัดได้ร่วมรณรงค์ให้ความรู้ เช่น รณรงค์ในตลาดนัดชุมชน เปิดพื้นที่ให้นักเรียนมีเวทีแสดงความคิดเห็นทำกิจกรรม เช่น แสดงละครสอดแทรกเรื่องคุมกำเนิด การป้องกันด้วยถุงยางอนามัย


หรือการจัดทำค่ายกิจกรรมเยาวชนดูแลด้านสุขภาวะทางเพศ โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ ส่วนตัวมองว่าเป็นกิจกรรมที่ดีอยากให้มีต่อไป เพราะเชื่อว่ายังมีคนอีกมากที่ยังไม่รู้เรื่องสุขภาวะทางเพศที่เหมาะสม


 


 


ที่มา: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 


ภาพประกอบจากASTV ผู้จัดการออนไลน์ 

Shares:
QR Code :
QR Code