ชูครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง

ครูมีวิธีการสอนที่ไม่เหมือนคนอื่น ไม่น่าเบื่อ พวกเราได้ทักษะการฝึกฝนหลายอย่าง และรุ่นพี่ที่เรียนจบการศึกษาไปแล้วก็จะกลับมาช่วยคุณครูเพื่อสอนรุ่นน้องต่อ นี่คือสิ่งที่แสดงถึงความกตัญญู เวลาไปแสดงก็ได้เบี้ยเลี้ยง


“คุณครูเป็นครูคนแรกที่ฉันกอด ท่านกอดนักเรียนทุกคน ไม่ว่าเด็กที่ชุมชนแออัดจะเป็นอย่างไรก็ตามคุณครูไม่เคยชูครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง thaihealthรังเกียจ”


หนึ่งในเรื่องราวของศิษย์เก่าที่ร่วมเสนอชื่อ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ของ ดลลดา ธรรมธนาคม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโส โรงแรมเรดิสัน สวีท เขียนบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจถึง ครูณัชตา ธรรมธนาคม ครูนาฏศิลป์ โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่ชีวิตของเขา


ดลลดา เล่าว่า ครูมีวิธีการสอนที่ไม่เหมือนคนอื่น ไม่น่าเบื่อ พวกเราได้ทักษะการฝึกฝนหลายอย่าง และรุ่นพี่ที่เรียนจบการศึกษาไปแล้วก็จะกลับมาช่วยคุณครูเพื่อสอนรุ่นน้องต่อ นี่คือสิ่งที่แสดงถึงความกตัญญู เวลาไปแสดงก็ได้เบี้ยเลี้ยง คุณครูก็จะเปิดบัญชีธนาคาร ถือเป็นบัญชีแรกในชีวิตที่มีค่ามาก เพราะเป็นบัญชีที่เก็บเงินสำหรับการเรียนต่อในชั้นที่สูงขึ้น


เช่นเดียวกับ แองเจอร่า ซีลิ่ง จากเด็กในชุมชนคลองเตย ปัจจุบันได้กลับมาเป็นครูเพื่อสร้างโอกาสให้กับน้อง ๆ ในชุมชนเหมือนเช่นที่เคยได้รับจากครูณัชตา


แองเจอร่า เล่าว่า เริ่มเรียนกับครูจิ๋มตั้งแต่อยู่ ป.5 หลังจากที่พ่อแม่แยกทางกันแล้วย้ายมาอยู่ในสลัมคลองเตย ครูก็ชักชวนให้มาเรียน เด็กในชุมชนไม่มีเงิน เล็บจะสกปรกเป็นพิเศษ ครูจะสอนให้ล้างเท้าล้างเล็บดูแลให้สะอาด แต่เวลาเรียนจริงถ้าเด็กสกปรก ครูก็ไม่เคยรังเกียจที่จะจับมือ หรือดัดขาเท้าเราด้วยมือเปล่า


อีกเรื่องราวความประทับใจจากศิษย์เก่าถึงครูบนดอยสูงในโรงเรียนขนาดเล็กติดแนวชายแดนของ นลินี กตัญญูกิตติ พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เล่าว่า “นักเรียนส่วนใหญ่ตอนนั้นอ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้ ไม่เข้าใจความหมายของภาษาไทย แม้ครูจะต้องสอนคนเดียวทุกชั้น แต่ก็ได้เรียนทุกชั้น ครูสอนให้พูด เขียน ชูครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง thaihealthเรียน อย่างเข้มข้น


ตอนนั้นไม่มีไฟฟ้า ครูต้องอยู่โรงเรียนคนเดียวกลางคืนก็นัดนักเรียนมาสอนพิเศษ ภาษาอังกฤษไม่เคยได้เรียนก็ได้เรียน ถ้าไม่มีครูก็ไม่ได้เรียนต่อ เพราะสมัยนั้นชนเผ่ามูเซอดำกลัวและไม่กล้าออกจากหมู่บ้าน ครูก็ให้คำรับรองกับผู้ปกครองว่าจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้ การเรียนพยาบาลต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง แต่ครูก็ไม่เคยปฏิเสธที่จะออกค่าใช้จ่ายให้ เพราะครูบอกว่าอยากเห็นเด็กดอยรับราชการเพื่อเป็นตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จให้กับรุ่นหลัง ๆ”


ปัจจุบัน จ่าสิบโท สัญญา สอนบุญทอง ยังคงทำหน้าที่สอนเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนบ้านห้วยเฮี๊ยะ ต.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน


เช่นเดียวกับ ปกรณ์ กันอุปัทว์ อดีตข้าราชการบำนาญ อดีตนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับ 8 สพป.อ่างทอง ศิษย์เก่าที่ถ่ายทอดเรื่องราวถึงครูศิริพร นาคน้ำ ข้าราชการบำนาญ โรงเรียนปัทมโรจน์วิทยาคม ผู้เปลี่ยนแปลงชีวิตจากเด็กหลังห้องให้มีอนาคต


ปกรณ์ ถ่ายทอดเรื่องราวถึงครูศิริพรว่า “ผมเป็นเด็กที่มีอายุน้อยที่สุดในห้องเรียน เพราะเข้าประถมก่อนเกณฑ์ทำให้เพื่อนเห็นผมเป็นลูกแหง่ เมื่อขึ้น ม.ศ. 1 เพื่อนก็ยังไม่ยอมรับ ซ้ำเรียนก็ไม่เก่ง จึงหาทางออกด้วยการคบเพื่อนที่ทำตัวเป็นหัวโจก โดยคิดเพียงว่าโตขึ้นเป็นกระเป๋ารถเมล์ก็ได้ (สมัยนั้นมองว่ากระเป๋ารถเมล์ช่างโก้เก๋มาก) เมื่อครูศิริพร ซึ่งเป็นครูประจำชั้นทราบเรื่องว่าหนีเรียนเป็นประจำ จึงได้ตามพวกเรามาทั้งกลุ่ม จำได้ว่าตอนนั้นกลัวมาก ครูศิริพรก็อบรมเราอยู่นานด้วยเสียงสั่น ทั้งน้ำตา สำนึกชั่วดีเกิดขึ้นทันทีตอนนั้นเลย”


นี่คือหนึ่งในเรื่องราวความประทับใจจากลูกศิษย์ถึงครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่ชีวิต ในรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รางวัลสูงสุดแห่งชีวิตความเป็นครู ที่มาจากการเสนอชื่อของศิษย์เก่า สถานศึกษา องค์กรที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และหน่วยงานที่ทำหน้าที่คัดเลือกครู เพื่อเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์ และสร้างคุณูปการแก่วงการศึกษา ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จะทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในปี 2558 จัดโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) โดยจะมีการคัดเลือกครูประเทศละ 1 ท่าน รวมกับประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวม 11 ประเทศ (ประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ บรูไน และติมอร์-เลสเต) เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลครั้งแรกในเดือนตุลาคม 2558 และจะมีการคัดเลือกครูเข้ารับพระราชทานรางวัลทุก 2 ปี


รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จึงเป็นรางวัลเพื่อเทิดพระเกียรติแด่เจ้าฟ้านักการศึกษา และยังเป็นรางวัลเพื่อให้สังคมร่วมกันเห็นคุณค่าครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิต


 


 


ที่มา: เว็บไซต์เดลินิวส์


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code