ชูการแพทย์แม่นยำโรคมะเร็ง

ที่มา : ไทยรัฐ


ชูการแพทย์แม่นยำโรคมะเร็ง thaihealth


ชูการแพทย์แม่นยำโรคมะเร็ง   พัฒนาโครงการวิจัยการแพทย์จีโนมิกส์


นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า กรมการแพทย์ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) เพื่อศึกษาพัฒนาโครงการวิจัยการแพทย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำในโรคมะเร็งเช่น ห้องปฏิบัติการ ระบบการวินิจฉัย รูปแบบประเมินความเสี่ยง


พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายให้คำปรึกษาทางไกลพัฒนาการตรวจและถอดรหัสพันธุกรรมสำหรับการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย การพัฒนาระบบส่งต่อและให้คำปรึกษาผู้ป่วย การคัดกรองและป้องกันโรค รวมทั้งพัฒนาแนวทางมาตรฐานในเวชปฏิบัติสำหรับดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ด้าน ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มม. กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์แบบองค์รวม ทั้งการบริหารทรัพยากร การส่งเสริมบุคลากรและเจ้าหน้าที่ให้เกิดความรู้ เชี่ยวชาญ สามารถนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ตลอดจนผลงานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์ไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เชิงศธ.-เอกชนจุดพลังการอ่านเด็กไทยนโยบาย และเชิงสาธารณะ.

Shares:
QR Code :
QR Code