“ชุมชนโรงงาน สุขภาพเข้มแข็ง” ชวนชาวมาบตาพุดเดินวิ่ง 23 มี.ค.นี้

 

สสส. จัดเสวนาโครงการชุมชนโรงงาน สุขภาพเข้มแข็ง ส่งเสริมกิจกรรมทางกายออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ เพื่อส่งเสริมประชาชนให้เกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมจัดเสวนา โครงการชุมชนโรงงาน สุขภาพเข้มแข็ง โดยมีนายประทีป เอ๋งฉ้วน ผู้อำนวยการนิคมอุตสหกรรมมาบตาพุต พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม นครเขตต์ กรรมการกำกับทิศแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกายออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ สสส. และนายสุขสัณห์ ศรีชลาลัย ผู้แทน บ.สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) ร่วมกันเป็นประธานเปิดการเสวนา พร้อมด้วยตัวแทนจากโรงงานและชุมชนใน จ.ระยอง ร่วมเสวนากันอย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 5 ก.พ.2556 ที่ห้องประชุมสมเจตน์ ที่ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม นครเขตต์ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อค้นหาองค์กรที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาเป็นองค์กรต้นแบบ ที่จะมาเป็นแบบอย่างในการพัฒนาไปสู่องค์กรที่เข้มแข็ง และประเมินได้ตามกรอบของ สสส. เพื่อพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน ให้เกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ขณะที่นายสุขสัณห์ ศรีชลาลัย กล่าวว่า นอกจากที่จะมีการค้นหาองค์กรต้นแบบแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรม มินิมาราธอน เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ในวันที่ 23 มี.ค.56 ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง โดยจะเริ่มปล่อยตัวเวลา 05.30 น. เป็นต้นไป โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ มินิมาราธอน 10.5 กม. อายุ 15-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50 ปีขึ้นไป และ ฟันรัน 3 กม. ผู้ชนะเลิศกลุ่มอายุทั้งชายและหญิง จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ

ขณะที่การประกวดเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพ ไม่มีการแบ่งประเภท ไม่จำกัดอายุ และ ไม่จำกัดเพศ สามารถรวมกลุ่มได้ตั้งแต่ กลุ่มเยาวชน กลุ่มประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ ลูกจ้าง ตลอดจนถึงชาวชุมชนบริเวณใกล้เคียง แข่งขันเป็นทีม ทีมละ 5-7 คน รับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 15 ทีม ค่าสมัคร 100 บาท และใช้เวลาแข่งขัน 7 นาที และเป็นเพลงที่บังคับเท่านั้น

ผู้ชนะในการประกวดแอโรบิก ทีมชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 4000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 3000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 2000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล พร้อมกันนี้ทุกทีมที่เข้าประกวดแต่ไม่ได้รับเงินรางวัล จะได้รับเงินบำรุงทีม 1000 บาท

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถส่งใบสมัคร หรือสอบถามได้ที่ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และ บ.สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 090-008-1519,02-276-9435

 

 

ที่มา : เว็บไซต์เอสเอ็มเอ็มออนไลน์

 

Shares:
QR Code :
QR Code