ชุมชนอาหารปลอดภัย-ลดรายจ่ายชาวบ้าน

ที่มา : แฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่


ภาพประกอบจากแฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่


ชุมชนอาหารปลอดภัย-ลดรายจ่ายชาวบ้าน thaihealth


แกนนำชุมชน จ.เชียงราย สร้างชุมชนปลอดสารอาหารปลอดภัย


จากความเจ็บป่วยของชาวบ้าน ทั้งมะเร็ง เบาหวาน ความดัน ล้วนเกี่ยวข้องกับการบริโภค ทำให้ ประหยัด รักประชา ผู้ใหญ่บ้านป่าตาลประชาสันติ ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ต้องชวนแกนนำหมู่บ้านมานั่งทบทวนว่าที่กินๆ กันเข้าไปนั้น ปลอดภัยต่อร่างกายแค่ไหน และมาช่วยกันหารสาเหตุ จนได้ข้อสรุปว่า เพราะพืชผักที่กินกันเข้าไปเต็มไปด้วยสารเคมี เมื่อกินมากๆ ก็ตกค้างในร่างกายทำให้เจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆ


ผู้ใหญ่ประหยัดจึงชวนลูกบ้านหันมาปลูกผักกินเอง ไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆ เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านได้มีแหล่งอาหารปลอดภัย ช่วยลดรายจ่าย ที่สำคัญเป็นจุดเริ่มต้นให้ชุมชนได้ตระหนักและลดใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรมอื่นๆ ด้วย พร้อมกับประกาศให้บ้านป่าตาลเป็น “เขตปลอดยาฆ่าหญ้า! ในหมู่บ้าน” อีกด้วย


“ความเปลี่ยนแปลงนี้มาพร้อมกับความสามัคคีที่ชาวบ้านร่วมใจกันทำ เขาเกิดความภาคภูมิใจ ผักที่ปลูกกินเขาก็แลกเปลี่ยนกัน ไม่ต้องซื้อ ไม่ต้องขาย ช่วยลดรายจ่ายไปได้เยอะ ขณะเดียวกันสุขภาพก็ดีขึ้น ลดอัดตราการป่วยที่มาจากการบริโภคไปได้ส่วนหนึ่ง แค่ทุกๆ เช้า เย็น เขาได้ลุกขึ้นมารดน้ำผัก มันก็เป็นความสุขแล้ว” ผู้ใหญ่บ้านป่าตาลประชาสันติ ยืนยันเช่นนั้น

Shares:
QR Code :
QR Code