ชุมชนบ้านสวยด้วยผัก

ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ไทยรัฐ 


ชุมชนบ้านสวยด้วยผัก thaihealth


สุดยอดชุมชน “บ้านสวยด้วยผัก” ชาวบ้านที่ อ.ปะทิว จ.ชุมพร ใช้เวลาว่างปลูกผัก พืชสวนครัว จนผลิดอกออกผลสวยงาม นำผลผลิตไปขายสร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือน เดือนละ 5,000-20,000 บาท…


เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นายสะอาด ทาระการ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลสะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร นำผู้สื่อข่าวลงพื้นที่หมู่บ้านห้วยตาอ่อน หมู่ที่ 9 เขตเทศบาลตำบลสะพลี อ.ปะทิว เป็นชุมชน “บ้านสวยด้วยผัก” โดยชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน และอาชีพประมง ได้ใช้เวลาว่างอยู่กับบ้าน สร้างอาชีพเสริมโดยการปลูกพืชผักสวนครัวหลายชนิด อาทิ ต้นตะไคร้ ชะอม พริก มะละกอ ส้มจี๊ด กวางตุ้ง ต้นกะเพรา ขิง ข่า แตงกวา และ อบเชย อยู่รอบๆ บ้าน มีการดูแลตกแต่งไม่ให้รกรุงรัง ทำเป็นแปลง แนวรั้ว นั่งร้าน มองดูสวยงามคล้ายสวนหย่อม มีไม้ดอกไม้ประดับเพิ่มความสวยงามให้กับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและชุมชน คล้ายรีสอร์ต หรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เมื่อผลิดอกออกผลสามารถนำไปขายสร้างรายได้ให้กับครอบครัว เดือนละ 5,000-20,000 บาท


ชุมชนบ้านสวยด้วยผัก thaihealth


นางพะยอม โลพิศ อายุ 51 ปี ชาวบ้าน บ้านห้วยตาอ่อน หมู่ที่ 9 เขตเทศบาลตำบลสะพลี อ.ปะทิว กล่าวว่า ตนมีที่ดินปลูกบ้านประมาณ 1 ไร่ ส่วนพื้นที่รอบๆ บ้านที่เหลือ ตนและสามีนำผักสวนครัวมาปลูก มีทั้งชะอม ต้นเหรียง ถั่วฝักยาว พริก บวบ ปลูกมานาน 5 ปีแล้ว ทุกวันนี้ได้ขยายพื้นที่ปลูกเต็มทั้งหมด ผลผลิตแต่ละชนิดจะหมุนเวียนกันเก็บสัปดาห์ละ 1 ครั้ง สามารถเก็บขายได้ทุกวัน โดยมีแม่ค้ารับซื้ออยู่ในตลาดสดสะพลี โดยไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากเป็นผักสวนครัวที่ปลอดสารเคมี ใช้ปุ๋ยจากมูลสัตว์ธรรมชาติ ผู้บริโภคหลายคนก็โทรศัพท์มาจองขอซื้อผักจากสวนที่บ้านไปกินเอง


ปัจจุบันตนมีรายได้เสริมจากการขายผักสวนครัวตามโครงการ “บ้านสวยด้วยผัก” เดือนละไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท ที่ผ่านมาเมื่อปี 2558 ตนได้รับประกาศเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงการบ้านสวยด้วยผักสวนครัวจาก นายธนนท์ พรรพีพาส นายอำเภอปะทิว ด้วย


ชุมชนบ้านสวยด้วยผัก thaihealth


ด้าน นายสะอาด ทาระการ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ตำบลสะพลี กล่าวว่า หมู่บ้านห้วยทรายอ่อน มีประชากร 141 ครัวเรือน ปัจจุบันเข้าร่วมโครงการบ้านสวยด้วยผักแล้วกว่า 80 ครัวเรือน และสนใจจะขอเข้าร่วมโครงการอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งเป็นทฤษฎีเกษตรแนวใหม่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว ที่ต่อยอดมาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เน้นปลูกผักทุกอย่างที่คนในครอบครัวชอบกิน แล้วนำไปขาย ช่วงแรกๆ มีการประชุมให้ความรู้กับชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งขั้นตอน วิธีการปลูก และการทำปุ๋ยคอกจากมูลสัตว์และวัชพืชจากธรรมชาติ โดยไม่ใช้ปุ๋ย หรือสารเคมี ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จาก สสส.มาให้ความรู้สนับสนุนโครงการ


ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 กล่าวด้วยว่า จากเดิมที่ปลูกกันระเกะระกะ มองดูไม่สวยงาม จนปัจจุบันปลูกกันรอบๆ บ้านอย่างเป็นระเบียบสวยงาม บางบ้านก็ปลูกเป็นแนวรั้ว ปลูกตามริมถนนหน้าบ้าน จนปัจจุบันเป็นชุมชนบ้านสวยด้วยผัก เกือบ 100% แล้ว กลายเป็นที่รู้จักของคนกินผักไปทั่ว มีหลายรายมาหาซื้อผักกินเองถึงที่หมู่บ้านกันเลยทีเดียว เพราะเห็นว่าเป็นผักที่ปลอดภัยไร้สารเคมีอย่างแน่นอน ขณะที่ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการบ้านสวยด้วยผัก จะมีรายได้จากการขายผักสวนครัวตามโครงการดังกล่าว ตั้งแต่ 5,000-20,000 บาท มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับพื้นที่ของแต่ละครัวเรือน

Shares:
QR Code :
QR Code