ชุมชนดวนใหญ่ จ.ศรีสะเกษ ปลอดภัย ลดเหล้า ลดอุบัติเหตุ

ที่มา : แฟนเพจสุขภาวะชุมชน


ภาพประกอบจากแฟนเพจสุขภาวะชุมชน


ชุมชนดวนใหญ่ จ.ศรีสะเกษ ปลอดภัย ลดเหล้า ลดอุบัติเหตุ thaihealth


ชุมชนปลอดภัย ลดเหล้า ลดอุบัติเหตุ ตามวิถีชุมชนดวนใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ


ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมพูดคุยกับภาคีเครือข่ายผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหาวิธีควบคุมอุบัติเหตุในพื้นที่ และได้ข้อสรุปเป็นการร่วมกันพัฒนาชุมชนด้วยวิธีการดังนี้


1. ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างถนนสายหลักในตำบล เพื่อไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง บดบังภูมิทัศน์ในการสัญจร


2. ปรับปรุงไฟข้างทาง ติดตั้งกระจกโค้ง ติดตั้งสัญลักษณ์บริเวณจุดเสี่ยง จุดอันตรายที่อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้


3. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกกันน็อคทุกครั้ง เมาไม่ขับ


4. จัดตั้งจุดบริการประชาชน คือ บริเวณป้อมยามตำรวจ บ้านดวนใหญ่ ม.11 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในช่วงสงกรานต์


5. ติดตั้งป้ายลดความเร็วบริเวณนอกพื้นที่และตั้งจุดตรวจ/จุดให้บริการประชาชน


ชุมชนดวนใหญ่ จ.ศรีสะเกษ ปลอดภัย ลดเหล้า ลดอุบัติเหตุ thaihealth


ผลจากการเฝ้าระวังอุบัติเหตุตามหลักการ “ลดเมา เพิ่มสุข” 4 สร้าง 1 พัฒนา พบว่า ตลอด 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ 11-17 เมษายน 2562 ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเลยสักครั้งเดียว เป็นเพราะการประสานงานที่ดีของทุกภาคส่วนในการลดอุบัติเหตุ จึงสามารถป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

Shares:
QR Code :
QR Code