ชุมชนจักรยาน ต.คลองจิก เพื่อสุขภาวะ

ที่มา : ชุมชนเดิน จักรยานเพื่อสุขภาวะ


ภาพประกอบจากแฟนเพจชุมชนเดิน จักรยานเพื่อสุขภาวะ


ชุมชนจักรยาน ต.คลองจิก เพื่อสุขภาวะ  thaihealth


ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ต.คลองจิก จ.อยุธยา


เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2562 ทีมงานโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ และตัวแทนกรรมการสถาบันการเดินและการจักรยานไทย ได้ไปเยี่ยมเยียนพื้นที่ชุมชนจักรยานตำบลคลองจิกเพื่อสุขภาวะ อ.บางปะอิน จ.อยุธยา ในกิจกรรมงาน "คลองจิกชวนปั่น" ณ ร.ร.วัดวิเวกวายุพัด ด้วยเส้นทางรณรงค์ 4 กม. ในชุมชน เพื่อให้สร้างความตระหนักให้แก่ทุกคนได้ใช้พาหนะและปั่นจักรยานบนถนนของชุมชนทุกคนอย่างปลอดภัย พร้อมด้วยการเสวนาจากภาคีในพื้นที่หลายฝ่ายเพื่อให้เห็นแนวทางขับเคลื่อนชุมชนให้เกิดการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมนี้ท่านนายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา ได้มาร่วมกิจกรรมและมอบจักรยานเป็นรางวัลจับฉลากให้แก่เยาวชนเป็นกำลังใจให้ด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code