ชุด PPE Level 3 จากขวด PET ฝีมือคนไทยลดขยะ-ลดการนำเข้า

ที่มาและภาพประกอบ : กรุงเทพธุรกิจ


ชุด PPE Level 3 จากขวด PET ฝีมือคนไทยลดขยะ-ลดการนำเข้า thaihealth


ก่อนหน้าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขยะพลาสติกถูกมองเป็นมลภาวะต่อสังคม แต่ในวันนี้ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปแล้วว่าเป็นวัสดุที่ช่วยเพิ่มสุขอนามัย สร้างประโยชน์ได้หลากหลายหากใช้ในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยเฉพาะขวด PET ซึ่งหากนำมา เข้ากระบวนการรีไซเคิลที่ได้มาตรฐาน จะสามารถนำไปพัฒนาเป็นเส้นด้ายเพื่อผลิตเสื้อผ้า กระเป๋า และชุด PPE ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ


องค์การเภสัชกรรม ร่วมกับ เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน สร้างนวัตกรรมการผลิตชุด PPE จากเส้นใย รีไซเคิลตลอดห่วงโซ่อุปทาน "PPE Innovation Platform นวัตกรรมชุด PPE ฝีมือคนไทย มาตรฐานสากล" โดย 1 ชุด ผลิตจากเส้นใยที่นำขวด PET ขนาด 600 มิลลิลิตร ประมาณ 18 ขวด ตัดเย็บเป็น 2 ชั้น เพื่อการป้องกันที่ดีกว่า แต่ยังคงคุณสมบัติสวมใส่สบาย เคลือบสารพิเศษที่มีคุณสมบัติสะท้อนน้ำ และป้องกันการซึมผ่านของน้ำที่มีแรงดัน (Hydrostatic Pressure) สามารถนำไปซักทำความสะอาด และนำกลับมาใช้ซ้ำได้ใหม่มากถึง 50 ครั้ง ผ่านมาตรฐานป้องกันการซึมผ่านของเลือดและไวรัส โรงงานที่ทำการตัดเย็บชุด PPE เป็นโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พร้อมมอบให้แก่ รพ.รามาฯ รพ.ราชวิถี รพ.พระมงกุฎฯ สถาบันบำราศนราดูร และ รพ.นครปฐม รวม 2,500 ชุด


ผลงานดังกล่าว ต่อยอดจากความสำเร็จในการจัดทำนวัตกรรม "ชุด PPE รุ่นเราสู้" แบบเสื้อคลุมแขนยาวกันน้ำชนิดใช้ซ้ำได้ (Reusable Isolation Gown) มีมาตรฐานความปลอดภัยใช้งานทางการแพทย์ Level 2 ซึ่งสามารถซัก และใช้ซ้ำได้มากกว่า 20 ครั้ง มีคุณสมบัติสะท้อนน้ำ และป้องกันการซึมผ่านของน้ำที่มีแรงดัน 20 เซนติเมตรน้ำ เหมาะกับการทำหัตถการผ่าตัดเล็ก มีเลือดกระเซ็นได้เล็กน้อย และทันตกรรม


นายแพทย์โสภณ เมฆธน ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม ระบุว่า สำหรับผลงานชุด PPE ล่าสุด ป้องกันเชื้อถึง Level 3 ดำเนินการภายในประเทศทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การรีไซเคิลขวดพลาสติกชนิด PET นำมา ผลิตเป็นเส้นใยโดยโรงงานที่ได้มาตรฐานระดับโลก นำมาทอเป็นผ้าและตัดเย็บเป็นชุด PPE ที่มีคุณสมบัติพิเศษในการป้องกันการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูง ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการดูแลรักษาผู้ป่วย และซักใช้ซ้ำได้ 50 ครั้ง หากซักครบ 50 ครั้ง สามารถนำมาใช้เป็น PPE Level 2 ได้ มีคุณสมบัติสะท้อนน้ำ และป้องกันการซึมผ่านของน้ำที่มีแรงดัน 50 เซนติเมตรน้ำ


ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว เป็นการร่วมกันของพันธมิตรตั้งแต่ต้นทางอย่าง บริษัท สถานี รีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ สุวรรณภูมิ จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์ การบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธีแบบครบวงจรเพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลกว่า 40 ปี ทำหน้าที่เก็บรวบรวมขยะที่มีอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ "ดร.อิทธิกร ศรีจันบาล" ประธานกรรมการบริหาร อธิบายว่า แต่ละวัน มีขวด PET ที่คัดแยกแล้วเข้ามาสู่ระบบ การซื้อของเก่าประมาณ 500 ตัน/วัน


หลังจากนั้นจะมีบริษัทรีไซเคิลนำไปแปรรูปต่อ ขวด PET ที่หมุนเวียนอยู่นี้เป็นเสมือนการสำรองวัตถุดิบตั้งต้นสำหรับการผลิตชุด PPE ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งถ้าหากประชาชนมีการคัดแยกขวด PET และ ส่งต่อให้ทางบริษัทเพิ่มขึ้น ก็จะเป็นการเพิ่มการสำรองให้มีเพิ่มมากขึ้น นำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพิ่มคุณค่า รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สร้างรายได้ให้กับประชาชน ช่วยระบบสาธารณสุขในภาวะวิกฤติและภาวะปกติ


นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ทำการศึกษาข้อมูลทั้งหมดจากแหล่งต่างๆ เกี่ยวกับมาตรฐานของการผลิตชุด PPE ห้องปฏิบัติการที่ใช้ทดสอบชุด ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล กระบวนการต่างๆ ในการผลิตในประเทศไทยจึงเป็นมาตรฐานระดับสากล ทั้งการทอผ้าและการตัดเย็บ ได้เข้าไปดูแลทั้งกระบวนการ มีการทดสอบคุณสมบัติของผ้าและชุดที่ตัดเย็บต้องใช้การตัดเย็บแบบพิเศษ ตะเข็บที่เย็บต้องป้องกัน การซึมผ่านของเลือดและไวรัสได้เป็นอย่างดี


โดยการทดสอบได้ผ่านภาคีห้องปฏิบัติการ ซึ่งไม่ได้มีเพียงแห่งเดียว พบว่า ตลอดกระบวนการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานสากล ปัจจุบันจึงได้มีการกำหนดมาตรฐานของประเทศไทยเอง โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) โดยได้ยกร่างมาตรฐานการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือมอก. และชุด PPE ที่ได้ตามมาตรฐานสากล ทำให้สามารถ ส่งออกไปยังต่างประเทศได้อีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code