ชี้มือเท้าปากระบาดชะลอตัว ‘ไข้เลือดออก’ พุ่ง

 

นพ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า ขณะนี้ สถานการณ์การระบาดของโรคมือ เท้า ปาก เริ่มชะลอตัวลง จากเมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้วมีผู้ป่วยรายใหม่สูงถึงสัปดาห์ละ 2,000 ราย ส่วนสัปดาห์นี้ผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นเพียง 800 ราย ส่วนใหญ่พบที่กรุงเทพฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ ภาคตะวันออก ส่วนภาคเหนือค่อนข้างชะลอตัวอย่างชัดเจน ทั้งนี้ คาดว่าสถานการณ์น่าจะเริ่มคลี่คลายภายใน 6 สัปดาห์นี้

อย่างไรก็ตาม แม้การระบาดของโรคจะเริ่มชะลอตัวลงแล้ว แต่เราต้องไม่ประมาท โดยได้สั่งการให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดควบคุมตัดวงจรของเชื้อไวรัสก่อโรคมือ เท้า ปาก โดยการทำความสะอาดสถานที่ที่เด็กอยู่รวมกันเยอะ การตรวจคัดกรองผู้ป่วย รวมไปถึงการให้ความรู้กับผู้ปกครองในเรื่องการดูแลสุขอนามัยส่วนตัว และดูแลอาหารด้วย พร้อมทั้งต้องรายงานมาตรการควบคุมสถานการณ์ให้กระทรวงทราบเป็นระยะ เช่น มีศูนย์เด็กเล็กจำนวนเท่าไร เข้าไปดูแลแล้วจำนวนเท่าไร

ส่วนการระบาดของไข้เลือดออกมากกว่าโรคมือ เท้า ปาก และมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนั้น นพ.ไพจิตร กล่าวว่า ขณะนี้ อยู่ในช่วงหน้าฝน จึงได้กำชับให้ทุกจังหวัดป้องกันไข้เลือดออก และกำจัดแห่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เช่น คว่ำกะลาปิดฝาโอ่งน้ำ เป็น ต้น

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกปีนี้ ตั้งแต่ต้นเดือน ม.ค.-ปัจจุบัน  พบผู้ป่วยไข้เลือดออกทั่วประเทศสะสม 26,079 ราย ส่วนใหญ่รักษาหาย มีรายงานเสียชีวิต 27 ราย ซึ่งถือว่ายังไม่มากเมื่อเทียบกับในช่วงเวลาเดียวกันในปี 2554 ที่พบผู้ป่วยทั้งหมด 43,227 รายเสียชีวิต 38 ราย โดยได้ให้ทุกจังหวัดดูแลอย่างเข้มงวดเช่นเดียวกับโรคมือเท้าปาก ทั้งการป้องกันโรค การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทั้งในบ้านและรอบๆบ้าน โรงเรียน วัด และการดูแลรักษาผู้ป่วยซึ่งในช่วงแรกจะมีอาการคล้ายโรคมือเท้าปาก

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

Shares:
QR Code :
QR Code