ชี้คลินิกแจกยาฟรี ทำดื้อยาเร็ว

ห่วงคลินิกแพทย์นอกระบบราชการคุมยาก

 

ชี้คลินิกแจกยาฟรี ทำดื้อยาเร็ว       ผอ.รพ.ราชบุรี ชี้ คลินิกแจกยาฟรี ดื้อยาเร็ว ขอความร่วมมือคลินิกคิดค่ายาต้นทุน ห่วงคลินิกเอกชนที่แพทย์ไม่อยู่ในระบบราชการ ควบคุมยาก

      

       นพ.ธนินทร์ พันธุเตชะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี กล่าวว่า ขณะนี้ในคลินิกใน จ.ราชบุรี ที่มีกว่า 140 แห่ง ได้รับการจัดสรรยาดังกล่าวสำรองไว้แล้ว 50 เม็ด สำหรับรักษาผู้ป่วย 5 คน โดยคลินิกยังไม่ต้องจ่ายเงินค่ายาให้กับโรงพยาบาล จนกว่าจะมาขอเบิกยาเพิ่มเติมตามจำนวนที่จ่ายไปเพื่อให้มียาสำรองในจำนวน 50 เม็ด ตลอดเวลา จึงจะดำเนินการจ่ายค่ายาย้อนหลังให้กับโรงพยาบาลในราคาเม็ดละ 25 บาท แต่ให้ยกเว้นในกรณีที่ผู้ป่วยไม่มีเงินจ่ายค่ายา คลินิกจะต้องจ่ายยาให้ผู้ป่วยไปก่อนแล้วทำบันทึกชี้แจงรายละเอียดผู้ป่วยให้โรงพยาบาลทราบเพื่อขอเบิกค่ายา

      

       โรงพยาบาลยังไม่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ว่า มีคลินิกแห่งใดคิดค่ายาโอเซลทามิเวียร์แพงกว่าเม็ดละ 25 บาท ถ้าตรวจสอบพบจะมีการตักเตือนไปยังคลินิกดังกล่าว หากมีการกระทำซ้ำอาจพิจารณาประกาศยกเลิกไม่ให้คลินิกจ่ายยานี้อีกต่อไป อย่างไรก็ตาม แพทย์ในคลินิกส่วนใหญ่เป็นแพทย์ที่รับราชการ ซึ่งรู้จักนิสัยใจคอกันเป็นการส่วนตัว เชื่อใจว่า แพทย์จะดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของ สธ.อย่างดี แต่ที่น่าห่วง คือ คลินิกเอกชนที่เป็นส่วนตัว แพทย์ไม่ได้อยู่ในระบบราชการจึงไม่รู้นิสัยส่วนตัวอาจควบคุมและหารือร่วมกันลำบากนพ.ธนินทร์ กล่าว

      

       นพ.ธนินทร์ กล่าวด้วยว่า ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลและรับยาจากโรงพยาบาลจะไม่ต้องเสียค่ายา แต่หากไปรักษาและรับยาที่คลินิกจะต้องจ่ายค่ายาเอง ซึ่งได้มีการขอความร่วมมือให้คลินิกจ่ายยาในราคาต้นทุน ซึ่งการที่ไม่สามารถให้คลินิกจ่ายยาฟรีให้กับผู้ป่วยได้เพราะเกรงจะเกิดการให้ยากับผู้ป่วยจำนวนมากเกินไป อาจทำให้การดื้อยาเกิดขึ้นเร็ว แต่ในอนาคตหลังมีการนำร่องไป 30 วันแล้วจะมีการประเมินระบบการจ่ายยาของคลินิกอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งหากระบบการจัดการดีอาจให้คลินิกจ่ายยาให้ผู้ป่วยฟรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการ

 

 

Update 29-07-52

อัพเดทเนื้อหาโดย : อารยา สิงห์สวัสดิ์

อ่านทั้งหมด

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code