ชีวิต New Normal เสี่ยงเด็กขาดทักษะทางสังคม

 

ในยุค New Normal เด็ก ๆ ต้องอยู่บ้านเรียน Online มากขึ้น ทำให้เด็กขาดการทำกิจกรรมกลางแจ้งร่วมกับเพื่อน ๆ เด็กไม่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น

หาคำตอบไปพร้อมกับ ศ.ดร.เจริญ กระบวนรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ