ชาวแม่จว้า ดึงเยาวชนสืบทอดวัฒนธรรมล้านนา

ที่มา : เดลินิวส์


ชาวแม่จว้า ดึงเยาวชนสืบทอดวัฒนธรรมล้านนา thaihealth


แฟ้มภาพ


ชาวแม่จว้า ดึงเยาวชนสืบทอดวัฒนธรรมล้านนา ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์


เมื่อเร็ว ๆ นี้  นายภคนันท์ เครือแก้ว ที่ปรึกษาโครงการ อุ้ยสอนหลานตามประสาคนเมียง ภายใต้โครงการพลังเยาวชนสร้างสุขภาวะ ของจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า เนื่องจากทาง หมู่บ้านแม่จว้า หมู่ 8 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา โดยผู้นำชุมชน และภาคส่วนต่าง ๆ ได้ตระหนักถึงปัญหาอันที่จะเกิดกับเยาวชน ในหมู่บ้าน จึงได้มีการจัดตั้งกลุ่มเยาวชนฮักแม่จว้าขึ้นมาเพื่อให้เด็กในบ้านแม่จว้า ได้เกิดการรวมตัวกัน ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร้านเกม และอบายมุขอื่น ๆ ที่จะนำพาความเสื่อมเสียมาสู่ตัวเองและชุมชน รวมถึงเป็นการสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนในการทำกิจกรรม เด็กจะได้ ใช้ความสามารถตัวเองในการถ่ายทอด การเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชน ซึ่งทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สนับสนุนงบประมาณในการทำโครงการดังกล่าว


ที่ปรึกษาโครงการฯ กล่าวต่อว่า กิจกรรมที่จัดขึ้น เช่น การสอนภาษาล้านนา การสอนตัดตุงและการทำโคมล้านนา การสอนทำสะตวงพร้อมการจัดทำเครื่องสักการะต่าง ๆ สอนทำบายศรี เครื่องขันศีล และการขึ้นขันเลื่อม โดยมีผู้สูงอายุที่เป็นปราชญ์ท้องถิ่นจำนวน 5-6 คน เป็นวิทยากรสอนให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเป็นการดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านล้านนา สร้างความสัมพันธ์ ความผูกพันระหว่างเด็กเยาวชนและผู้สูงอายุในชุมชน และเป็นพื้นที่ปลอดภัยในการแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชน โดยจัดขึ้นที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านแม่จว้า


"ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือกลุ่มผู้ปกครอง และผู้สูงอายุ ได้ทำกิจกรรมร่วมกันและเป็น การเชื่อมความสัมพันธ์ที่แนบชิดมากขึ้น เด็กและเยาวชนได้ความรู้ในสิ่งที่ไม่เคยเรียนมา ทั้ง ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ส่งผลให้เด็กและเยาวชนในชุมชนมีพื้นที่สร้างสรรค์ใน การทำกิจกรรมตลอดจนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและชุมชน สามารถถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาล้านนาสู่เพื่อนต่างชุมชนได้" นายภคนันท์ กล่าว


 

Shares:
QR Code :
QR Code