ชาวดำเนินเอาจริงรณรงค์ลดละเลิกสูบบุหรี่

ที่มา : เว็บไซต์ thaich8.com


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ thaich8.com


ชาวดำเนินเอาจริงรณรงค์ลดละเลิกสูบบุหรี่ thaihealth


จ.ราชบุรี รณรงค์ให้ตลาดน้ำดำเนินสะดวกเป็นตลาดต้นแบบไร้ควันบุหรี่ ให้คำปรึกษาเลิกบุหรี่ ภายในตลาดน้ำ พร้อมขยายผลตลาดปลอดบุหรี่ ในปี 2561 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และ น้อมถวายความอาลัย ในหลวงรัชกาลที่ 9


ที่บริเวณตลาดน้ำดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี กลุ่มจิตอาสา นักเรียน พร้อมด้วย สื่อมวลชน จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงราชบุรี และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ร่วมทำกิจกรรม ถวายเป็นพระราชกุศล และ ถวายความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


ด้วยการนำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ สติ๊กเกอร์ข้อความประชาสัมพันธ์งดสูบบุหรี่ ออกรณรงค์สร้างจิตสำนึก สร้างความรู้ ความเข้าใจ ลด ละ เลิก สูบบุหรี่ ในกลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มผู้บริโภค และ นักท่องเที่ยว ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ ในสถานที่สาธารณะ เพื่อให้เป็นตลาดน้ำปลอดบุหรี่ต้นแบบ พร้อมทั้งจะขยายผลไปยังตลาดอื่น ให้เป็นตลาดปลอดบุหรี่ ในปี 2561


ในปัจจุบัน ปัญหาบุหรี่ ยังคงเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อด้านสุขภาพเป็นหลัก โดยเฉพาะเยาวชน ที่มีอัตราการสูบเพิ่มขั้น มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และ สสส. เดินหน้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกด้วย


ทั้งนี้ จะได้เป็น “ตลาดน้ำดำเนินสะดวกปลอดบุหรี่” อย่างแท้จริง รวมไปถึงการปกป้องสิทธิการมีสุขภาพที่ดีของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ แต่ได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ของบุคคลอื่น หรือ ที่เรียกว่า ผู้สูบบุหรี่มือสอง และ มือสาม อีกด้วย


สำหรับ การรณรงค์ดังกล่าว ได้รับเสียงตอบรับจาก พ่อค้า แม่ค้า และ นักท่องเที่ยว ต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการร่วมใจ เป็นจิตาทำความดี ถวายพระราชกุศล แด่ ในหลวง รัชกาลที่ 9


 

Shares:
QR Code :
QR Code