ชาวจังหวัดสระแก้วร่วมใจ “ปฏิญาณตน งดเหล้า ทำความดีเข้าพรรษา”

 

ชาวจังหวัดสระแก้วร่วมใจ “ปฏิญาณตน งดเหล้า ทำความดีเข้าพรรษา”

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดสระแก้ว ร่วมใจจัดงาน “ ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ทำความดีเข้าพรรษา ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 84  พรรษา ในปี 2555 พร้อมกับเฉลิมฉลองเนื่องในมงคลโอกาสครบรอบ 2600 ปี การตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ชาวจังหวัดสระแก้วร่วมใจ “ปฏิญาณตน งดเหล้า ทำความดีเข้าพรรษา”ชาวจังหวัดสระแก้วร่วมใจ “ปฏิญาณตน งดเหล้า ทำความดีเข้าพรรษา”

วันที่ 10 สิงหาคม 2555 นายพิษณุวัฒร วรรธนะกุล นายอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พร้อมคณะหน่วยราชการ ร่วมนำพากำนัน-ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน ลงนามปฏิญาณตนงดเหล้า ทำความดีเข้าพรรษา ในวันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และร่วมออกงานทำบุญเยี่ยมวัด ทุกวันธรรมสวนะ ของแต่ละเดือนในช่วงเข้าพรรษา โดยให้ทุกหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม และเชิญชวนให้ประชาชน ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอบายมุข พร้อมแจกจ่ายสมุดลงนามปฏิญาณตนฯ ให้ประชาชนทุกหมู่บ้านร่วมลงนามปฏิญาณตนงดเหล้า ทำความดีเข้าพรรษา

 

                                                 

                                                                                                                                        

ที่มา : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดสระแก้ว

โดย : นายวิสุทธิศักดิ์  จันที ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดสระแก้ว

                                                                                    

 

Shares:
QR Code :
QR Code