ชาวคำเขื่อนแก้วรวมพลังขับเคลื่อนงานศพปลอดเหล้า

ชาวคำเขื่อนแก้วรวมพลังขับเคลื่อนงานศพปลอดเหล้า 

 

            อำเภอคำเขื่อนแก้ว โดย นายอำเภอสมเพชร สร้อยสระคู ได้ขับเคลื่อนนโยบายงานศพปลอดเหล้าในพื้นที่ทั้งอำเภอมาอย่างต่อเนื่อง และได้มีการประกาศเจตนารมณ์งานศพปลอดเหล้าทั้งอำเภอไปแล้วก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 53 ที่ผ่านมา ในการรณรงค์และขับเคลื่อนวาระคำเขื่อนแก้ว งดเหล้าเข้าพรรษา เทเหล้า เผาบุหรี่ สร้างสามัคคี สมานฉันท์ ต่อต้านยาเสพติด โดยการดำเนินงานครั้งนั้น เป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนงานศพปลอดเหล้าทั้งอำเภอ ใน 13 อบต. และรับนโยบายจากท่านนายอำเภอไปดำเนินงาน 

 

ล่าสุด เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 53 ที่ผ่านมา ทางอำเภอคำเขื่อนแก้ว ได้จัดเวทีคืนข้อมูลสู่สาธารณะ ให้ชาวบ้านได้รับรู้ถึงผลการดำเนินงาน เส้นทางงานศพปลอดเหล้าทั้งอำเภอ ซึ่งในแต่ละพื้นที่ที่ดำเนินงาน ได้จัดนิทรรศการมาแสดงในวันนั้นด้วย และพบว่า  การดำเนินงานในแต่ละพื้นที่ ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่งานศพเท่านั้น มีการขยายผลไปสู่งานอื่นๆ ด้วย เช่น งานบวช งานกฐิน งานบุญอัฐะ เป็นต้น จากการดำเนินงานดังกล่าว ทำให้ลดค่าใช้จ่ายไปได้มาก ในแต่ละงานหากไม่มีเหล้า จะทำให้ลดค่าใช้จ่ายไปกว่างานละ 2-3 หมื่นบาท และเพื่อเป็นการตอกย้ำเจตนารมณ์เดิมที่เคยตั้งปณิธานไว้ อีกทั้ง ยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวา 53 อีกด้วย 

 

ชาวคำเขื่อนแก้วรวมพลังขับเคลื่อนงานศพปลอดเหล้า

 

            ในงานได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายพงษ์ศักดิ์ นาคประดา เป็นประธานเปิดงาน และมีการมอบธงสัญลักษณ์งานศพปลอดเหล้าให้แต่ละตำบล พร้อมด้วย นายอำเภอคำเขื่อนแก้วก็ได้ขึ้นรับด้วย หลังจากนั้น ได้มีการจับฉลากมอบโคจำนวน 2 ตัว เพื่อให้พื้นที่ที่ได้รับไปทำการจัดการจับฉลากในหมู่บ้าน เพื่อมอบให้กับต้นแบบคนเลิกเหล้าตลอดชีวิตเท่านั้น  และหมู่บ้านที่ได้รับคือ หมู่ 2 เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว และ หมู่ 5 ตำบลดงเจริญ 

 

ชาวคำเขื่อนแก้วรวมพลังขับเคลื่อนงานศพปลอดเหล้า

 

จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาถือได้ว่า อำเภอคำเขื่อนแก้ว เป็นอำเภอต้นแบบของจังหวัดยโสธร ในการดำเนินงานรณ รงค์ลด  ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง โดยเฉพาะงานศพปลอดเหล้า จึงเป็นที่มาของการดีเดย์ การประกาศวาระงานศพปลอดเหล้าทั้งจังหวัด ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 14 ธันวาคม 53 นี้ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด จะนำเอาต้นแบบจากอำเภอคำเขื่อนแก้วนี้ ไปใช้ในการดำเนินการขยายผลทั้งจังหวัดต่อไป

 

เรื่อง : ธงชัย พูดเพราะ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนล่าง

 

 

 

 

ที่มา : เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนล่าง

 

 

update : 08-12-53

อัพเดทเนื้อหาโดย :  ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code