ชายไทยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเพิ่มขึ้น

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผย ชายไทยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเพิ่มขึ้น สาเหตุเพราะการเลียนแบบวิถีชีวิตแบบตะวันตก

“ต่อมลูกหมาก” จะอยู่บริเวณรอบท่อปัสสาวะ ทำหน้าที่ สร้างน้ำหล่อเลี้ยงตัวอสุจิ และสารพีเอสเอ(psa ; prostate specific antigen) ซึ่งเป็นสารที่ทำให้น้ำอสุจิไม่เกาะกันเป็นก้อนเหนียวข้น และเนื่องจากต่อมลูกหมากเป็นอวัยวะที่มีเฉพาะในผู้ชาย ดังนั้นโรคที่เกี่ยวกับต่อมลูกหมาก ไม่ว่าจะเป็นโรคต่อมลูกหมากโต หรือมะเร็งต่อมลูกหมาก จึงเป็นโรคที่เกิดขึ้นในเพศชายเท่านั้น

ปัจจุบัน แนวโน้มชายไทยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมากขึ้น อาจเป็นเพราะคนไทยเลียนแบบวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ การกินอาหารเบบชาวตะวันตกกันมากขึ้น ความชุกของโรคมะเร็งต่อมลูกหมากประมาณ 10-15 ในแสนราย เกิดในชายอายุ 50 ปีขึ้นไป หากเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคนในเมืองกับคนในต่างจังหวัด จะพบว่าคนในเมือง จะพบผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะ 1-2 มากกว่า ส่วนคนในชนบทมักจะตรวจเจอระยะลุกลามมากกว่า อาจเป็นเพราะคนในเมืองให้ความสนใจกับการตรวจสุขภาพมากกว่า

นพ.จุลินทร์ โอภานุรักษ์ อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงโรคมะเร็งต่อมลูกหมากว่า สาเหตุการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากยังไม่มีการระบุอย่างแน่ชัด แต่มีปัจจัยหลัก 3 อย่างที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อายุ ประวัติคนในครอบครัว และเชื้อชาติ เรื่องของอายุ พบว่า เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น โอกาสที่จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากก็เพิ่มมากขึ้นด้วย มีการศึกษาพบว่าผู้ชายอายุ 80 ปี 50% มีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก

สำหรับประวัติคนในครอบครัว ถ้าพบว่าพ่อหรือพี่ชาย น้องชาย เป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ก็มีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้มากกว่าคนปกติ 10-20 เท่า เรื่องของเชื้อชาติ พบว่าคนทางแถบอเมริกา ยุโรป มีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมากกว่าคนเอเชีย อาจเป็นเพราะภูมิอากาศ และอาหารการกิน

อาการของผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากคือ ปัสสาวะพุ่งไม่แรงต้องเบ่ง ปัสสาวะบ่อยขึ้น กลางคืนจะลุกขึ้นมาปัสสาวะบ่อยครั้ง บางรายพบปัสสาวะเป็นเลือด เพราะต่อมลูกหมากที่โตขึ้นจะไปกดเบียดท่อปัสสาวะให้แคบลง และถ้ามะเร็งมีการกระจายไปยังกระดูก จะทำให้ปวดบริเวณกระดูกได้ แต่ในบางรายอาจจะไม่มีอาการแสดงเลยก็ได้

สำหรับวิธีรักษา จะขึ้นอยู่กับระยะของโรค คือถ้าพบว่า เป็นระยะที่ 1-2 จะสามารถผ่าตัดหรือฉายรังสีให้หายขาดได้ ถ้าเป็นระยะที่ 3 แล้ว การผ่าตัดและการฉายแสงจะช่วยให้หายขาดได้เพียง 50% เท่านั้น และถ้าอยู่ในระยะแพร่กระจาย ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ทำได้แค่เพียงการใช้ฮอร์โมนประคับประคองอาการเท่านั้น

“สำหรับผู้ที่ทางเดินปัสสาวะมีความผิดปกติ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุ ส่วนผู้ที่อยากป้องกันไม่ให้เป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ก็สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยการเลือกรับประทานอาหาร ลดการบริโภคเนื้อสัตว์ นม หันมาทานผักและผลไม้แทน”

และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 5 ธันวาคม 2556 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เตรียมจัดโครงการ ตรวจสุขภาพต่อม ลูกหมากให้ชายสูงอายุฟรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ระหว่างเวลา 08.00- 12.30 น. ณ ตึก ภปร ชั้น 18 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

Shares:
QR Code :
QR Code