ชวน “ลด ละ เลิกเหล้า” ช่วงเข้าพรรษา ผ่านแอปพลิเคชัน Smart อสม.

ที่มาเเละภาพประกอบ : เว็บไซต์คม ชัด ลึก


ชวน


กระทรวงสาธารณสุข รณรงค์ "เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า" เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยให้ อสม.เชิญชวนคนในครอบครัวและคนรอบข้างอย่างน้อย 3 คน ลด ละ เลิก ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา ผ่านแอปพลิเคชัน Smart อสม.


เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล   รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และนายสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563


นายอนุทิน  กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี ได้กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปี เป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” โดยในปีนี้นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563 คือ “สุรา พาคิดน้อย ด้อยความปลอดภัย” กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม “เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า” โดยให้ อสม. เชิญชวนคนในครอบครัวและคนรอบข้างอย่างน้อย 3 คน ลด ละ เลิก ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน ผ่านแอปพลิเคชัน Smart อสม. หรือลงนามออนไลน์ และนำผู้ที่ต้องการเลิกดื่มเข้าระบบการบำบัดรักษาและสร้างกำลังใจเมื่อกลับสู่ชุมชน ให้เลิกดื่มได้อย่างถาวร


นายอนุทิน   กล่าวต่อว่า ในปีนี้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รัฐบาลได้ประกาศคำสั่งงดจัดงานสงกรานต์และมีมาตรการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอด 24 ชั่วโมง ป้องกันการรวมกลุ่มสังสรรค์และลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโควิด 19 และขอให้ประชาชนอยู่บ้านเพื่อหยุดเชื้อ ทำให้ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการดื่มแล้วขับลดลงเป็นอย่างมาก ข้อมูลจากโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ พบว่าผู้ขับขี่ที่ดื่มแล้วขับในภาพรวมลดลงจากร้อยละ 33.56 ในปี 2562 เหลือร้อยละ 15.60 ในปี 2563


ด้านนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติในปีนี้ ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระคติธรรม โอวาทของศาสนา และคำขวัญวันงดดื่มสุราแห่งชาติจากนายกรัฐมนตรี โดยกำหนดจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคลและองค์กรที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และศิลปินนักแสดงแบบอย่างที่สนับสนุนการดำเนินงานควบคุม การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร


ชวน


ทั้งนี้ ข้อมูลจากศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่าในปี พ.ศ. 2562 ช่วงเทศกาลปีใหม่มีอุบัติเหตุจำนวน 3,791 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3,829 คน ผู้เสียชีวิต 463 คน ช่วงเทศกาลสงกรานต์มีอุบัติเหตุจำนวน 3,338 ครั้ง โดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3,442 คน ผู้เสียชีวิต 386 คน โดยทั้งสองเทศกาลมีสาเหตุสูงสุดที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ คือ เมาแล้วขับ


ด้านนายสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวว่า ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา มีการห้ามจำหน่ายสุรา ส่งผลชัดเจน คือ ลดจำนวนคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนได้นับร้อยคน ประหยัดเงินให้คนไทย 2 – 3 หมื่นล้านบาทกลับคืนสู่ครอบครัวไทย  ซึ่งประเทศไทยเป็นชาติแรกๆ ในโลกที่มีวันงดดื่มสุราระดับชาติ และกำหนดให้วันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ เชิญชวนให้คนไทยงดดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา นับเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย จึงหวังว่าปีนี้ คนไทยจะร่วมงดแหล้าเข้าพรรษามากเป็นพิเศษ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ